Märkningsdagen – Onsdag 6 december 2017

En nyhetsdag om märkning och marknadsföring av livsmedel och kosttillskott.

09:30 - - 10:00

Registrering och kaffe


10:00 - - 10:15

Inledning och välkomnande

Joachim Malmberg, Herax Food Solutions AB
Katarina Ladenfors, Advokat, Delägare Advokatfirman MarLaw AB


10:15 - - 11:00

Hur prövas livsmedelsreklam av Reklamombudsmannen?

Reklamombudsmannen (RO) är näringslivets självreglering som prövar anmäld reklam. RO och Reklamombudsmannens opinionsnämnd prövar många fall om reklam för livsmedel. Vad innebär det att reklamen blir fälld? RO redogör för verksamheten, bedömningsnormer samt visar många exempel på prövad reklam.

Elisabeth Trotzig, Reklamombudsman.


11:00 - - 11:10

Bensträckare


11:10 - - 11:30

Märkning av vegetariska och veganska produkter

Marknaden för livsmedel lämpade för vegetarianer och veganer växer kraftigt i Europa. Bristen på gemensamma regler för hur man ska märka de här produkterna ställer till det för branschen. Vad finns det för regler att rätta sig efter idag? Hur förhåller sig dessa regler till övriga Europa? Vad är på gång?

Ulrika Erhardt, Expert livsmedel och lagstiftning, Livsmedelsföretagen


11:30 - - 12:10

Världens mat – en varukategori med livsmedel från hela världen.

Med en produktportfölj bestående av livsmedel från hela världen. Lanseringar av, ibland, helt nya produkter för skandinaven så har Sevan stått inför flera utmaningar under åren. Både när det gäller att skapa marknadsförutsättningar för produkterna men också i arbetet med att säkerställa produktinformationen i alla led. Vi får höra mer om vilka utmaningarna är och hur man jobbar med att överbrygga dessa.

Julia Kronlund, Försäljnings- och Marknadsdirektör, Sevan AB


12:10 - - 13:10

Lunch


13:10 - - 13:40

Traffic light-märkning – en god hjälp i butikshyllan?

Sex av Europas största livsmedelsföretag har beslutat införa märkning med färgkoder på sina produkter genom att utgå från den engelska ”Traffic Light” märkningen. Hur kommer det se ut? Blir det enklare för konsumenten att äta mer hälsosamt? Hur ser branschen och myndigheten på denna märkning?


13:40 - - 14:30

Vad händer på marknaden? – strängare sanktioner på gång! Hur ska man marknadsföra ekologiska livsmedel nu? 

Genomgång av förslaget till effektivare sanktioner i livsmedelskedjan som föreslås träda ikraft 1 juli 2018. Miljöargument och marknadsföring av livsmedel som ekologiska – vad är tillåtet att säga om ekologisk? Genomgång av Patent- och marknadsdomstolens vägledande avgörande.

Katarina Ladenfors, advokat/partner, Advokatfirman MarLaw 


14:30 - - 15:00

Kaffepaus


15:00 - - 15:40

Märkning av kött med uttryck som ”antibiotikafritt”! Vilka konsekvenser kan uppkomma på den svenska marknaden?

Märkningen om antibiotikafritt är på väg in på den svenska marknaden. 
Vilka konsekvenser innebär märkningen när den exponeras mot svenska konsumenter? Även frågor om märkning av GMO-fria livsmedel är under utredning av Livsmedelsverket. Svensk Dagligvaruhandel ger sin syn på frågorna.

Magnus Nikkarinen, Näringspolitiskt ansvarig, Svensk Dagligvaruhandel


15:40 - - 16:20

Myter om maten – kanske inte alltid som konsumenten tror?

Finns det plastkulor i margarinet? Ökar antalet laktosintoleranta? 
Mår alla bättre av att inte äta gluten? Konsumentföreningen Stockholm berättar mer om myterna om vår mat och hur de jobbar med att slå hål på dessa.

Minna Hellman, Konsumentföreningen Stockholm


16:20 -

Summering och avslutning

Joachim Malmberg, Herax Food Solutions AB
Katarina Ladenfors, Advokat, Delägare Advokatfirman MarLaw AB


-

Plats: Lundkvist & Lindkvist - Klara Strand Konferens, Klarabergsviadukten 90, Stockholm.

Datum: Onsdag den 6 december 2017.
Registrering och kaffe 09.30-10.00, dagen avslutas kl.16.30.
Pris 3.975 kr ex. moms i förskott mot faktura. Anmälan är bindande.

Anmäl dig senast tisdagen den 28 november 2017 till svar@marlaw.se.
Ange även fakturaadress, organisationsnummer och eventuell specialkost när du anmäler dig.


Kontakta oss