Erik Victor Ragnå

Senior Associate

Kontaktinformation

+ 46 70 730 84 18

erik.ragna@marlaw.se

Kompetensprofil

Erik arbetar med frågor kopplade till både allmän marknadsföringsrätt såväl som speciallagstiftning kopplad till exempelvis marknadsföring av konsumentkrediter, alkohol och livsmedel. Erik arbetar även med immaterialrättsliga ärenden såsom upphovs- och varumärkesrättsliga licensieringsfrågor. Utöver detta bistår också Erik klienter med IT-rättsliga uppdrag i form av exempelvis integritetsfrågor samt förhandling och framtagande av mjukvaruutvecklingsavtal. Utöver detta arbetar Erik också med rådgivning kopplad till mer allmänna kommersiella avtal. Erik företräder även regelbundet klienter i domstol såväl som mot myndigheter och konkurrenter.

Erfarenhet

2014 Biträdande jurist, Advokatfirman MarLaw AB

Utbildning

2014 Juristexamen, Uppsala Universitet

Medlemskap

Specialistområden

Språk

Svenska, engelska