Julia Asplund

Advokat

Kontaktinformation

+46 70 331 30 56

julia.asplund@marlaw.se

Kompetensprofil

Julia Asplund är särskilt inriktad på marknads- och immaterialrätt, men arbetar även löpande med allmänna avtals- och IT-rättliga frågor. Julia företräder bolag och organisationer i marknads- och immaterialrättsliga tvister vid Patent- och marknadsdomstolen och allmänna domstolar i landet. Julia biträder även vid förhandlingar med myndigheter och privata organ.

Erfarenhet

2015 Advokat, Advokatfirman MarLaw
2011-2015 Biträdande jurist, Gernandt & Danielsson Advokatbyrå
2010-2011 Tingstjänstgöring, Norrköpings tingsrätt
2009 Trainee, Europaparlamentet Bryssel
2009 Bolagsjurist, If Skadeförsäkring

Utbildning

2008 Juris kandidat, Stockholms universitet

Medlemskap

Young Arbitrators Sweden (YAS)
Ledamot Sveriges Advokatsamfund

Specialistområden

Marknadsrätt, Immaterialrätt, IT-rätt, Avtalsrätt, Integritetsskyddsjuridik

Språk

Svenska, engelska