Nyheter

Ta del av MarLaws senaste nyheter om vad vi gör och vad som händer på vårt område. Se även till att hålla dig uppdaterad om kommande seminarium och utbildningar på vårt kalendarium.

Märkningsdagen 2018

2018-10-05

Äntligen är det dags för den 8:e upplagan av Märkningsdagen och i år står hållbarhet och hälsa i fokus. I vanlig ordning ägnar vi dagen åt olika nyheter inom märkning och marknadsföring av livsmedel och kosttillskott och vi har bjudit in några av livsmedelsbranschens främsta företrädare som berättar mer om sitt arbete och delar med sig av sina erfarenheter. I år kommer Livsmedelsverket och berättar om arbetet med att förnya nyckelhålsmärkningen. Livsmedelsverket ger också en inblick i regler som trätt i kraft under året och som livsmedelsföretagen måste känna till. Vi har även förmånen att få lyssna på KRAV:s VD som berättar om vad som händer inom KRAV och hur den nya EU-förordningen för ekologiskt kommer att påverka utvecklingen av ekologiskt och KRAV-märkt. Välkommen till Märkningsdagen 2018!   Klicka här för att se fullständigt program   INFORMATION Plats Klara Strand, Klarabergsviadukten 90, Stockholm. Datum Onsdagen den 28 november 2018. Registrering och kaffe 09.30-10.00, dagen avslutas ca kl. 16.30. Pris 3.975 kr ex. moms i förskott mot faktura. Anmälan är bindande. Anmälan Senast tisdagen den 20 november 2018 till svar@marlaw.se. Ange din fakturaadress, organisationsnummer och ev. specialkost vid anmälan.

INTA – Nästa år i Boston!

2018-09-06

International Trademark Association (INTA) är en global förening för varumärkesinnehavare och varumärkesexperter som är dedikerade till att stödja kunskapen kring varumärken och tillhörande immateriella rättigheter (IP) för att främja konsumenternas förtroende, ekonomisk tillväxt och innovation. INTAs medlemmar består av fler än 7 200 organisationer från hela 191 länder. Föreningens medlemsorganisationer representerar omkring 31 000 av världens varumärkesexperter och inkluderar varumärkesinnehavare från såväl stora som små och medelstora företag, advokatbyråer och ideella organisationer. Det finns också statliga medlemmar, samt enskilda medlemmar från akademin. MarLaws-representanter besöker ofta de årliga konferenser som INTA håller - en perfekt möjlighet att träffa IP-kollegor och varumärkestunga bolag från hela världen! Har du frågor angående MarLaws engagemang i INTA, vänligen kontakta @Marcus Ateva, Advokat, Partner och ansvarig för IP-avdelningen på MarLaw.

Ny spellag

2018-09-05

Från och med den 1 januari 2019 börjar en ny spellag gälla i Sverige. Den nya lagstiftningen innebär i korthet nya åtgärder för att främja konsumentskydd och licensplikt för de flesta verksamheter. Konsumentskyddet består framförallt av att alla spelare måste registreras och allt spelande måste ske genom spelkonton. De som tillhandahåller spel måste även inför åtgärder för att skydda spelare mot överdrivet spelande och därtill se till att det finns funktioner som hjälper spelarna minska sitt spelande vid behov. Detta följer av den så kallade omsorgsplikten som betonas i den nya lagstiftningen. Licenser kan sedan den 1 augusti 2018 sökas hos tillsynsmyndigheten. För att få licens krävs det att omfattande dokumentation (på svenska) lämnas till tillsynsmyndigheten bestående av bland annat information om corporate governance, compliance-funktion, finansiell information med mera. Tillsynsmyndigheten får utökade befogenheter och kan även ingripa för det fall marknadsföringen inte är måttfull. Därutöver introduceras nya skatteregler och straffrättsliga sanktioner. MarLaw kan bistå med all rådgivning i förhållande till sökande av tillstånd och regulatorisk efterlevnad för spelbolag. Kontakta oss idag!

MarLaw + MARQUES

2018-09-04

MARQUES är den europeiska föreningen som företräder varumärkesägarnas intressen. MARQUES uppdrag är att bilda i urvalet, förvaltningen och utnyttjandet av IP-rättigheter, samtidigt som man erbjuder en plattform för utbyte av erfarenheter och ”best practice” för att främja sina medlemmars yrkesmässiga utveckling och samtidigt vara en pålitlig partner. Marcus Ateva från MarLaw är involverad i MARQUES som expertmedlem i arbetsgruppen ”International Trade Mark Law and Practice Team”, vars syfte är att säkerställa och förbättra varumärkesägarnas rättsliga ställning, särskilt genom att driva på harmonisering av lagar och praxis på internationell, regional och nationell nivå. MarLaw besöker kontinuerligt de internationella kongresser som organiseras av MARQUES. Har du frågor om kommande MARQUES-event, vänligen kontakta @Marcus Ateva, Advokat, Partner och ansvarig för IP-avdelningen på MarLaw.

MarLaws engagemang i AIPPI

2018-09-04

AIPPI är en immaterialrättslig förening som arbetar såväl nationellt som internationellt med immaterialrättsliga frågor. AIPPI Sverige är Sveriges nationella förening inom internationella AIPPI, som är världens ledande organisation för utveckling och förbättring av regelverk som skyddar IP-rättigheter. Flera av MarLaws medarbetare är engagerade i AIPPI och bidrar därmed till immaterialrättens utveckling och harmonisering. Utöver arbetet i de nationella grupperna med bl.a. seminarier och remissarbete hålls regelbundet internationella kongresser. Har du frågor om MarLaws engagemang i AIPPI:s arbete, vänligen kontakta @Emelie Fyhrqvist, klubbmästare, adjungerad till AIPPI:s styrelse samt medlem i AIPPI:s fokusgrupp för Design.  

MarLaw i Affärsvärlden

2018-04-12

I år är vi på MarLaw rankade i Affärsvärldens bilaga över landets ledande advokatbyråer, det är vi naturligtvis jättestolta över! Vi utmärker oss bl.a. i form av hög tillväxt och hög andel kvinnliga delägare. Heja MarLaw!