Nyheter

Ta del av MarLaws senaste nyheter om vad vi gör och vad som händer på vårt område. Se även till att hålla dig uppdaterad om kommande seminarium och utbildningar på vårt kalendarium.

Reklamombudsmannen fällde Frankhjälpen

2012-07-04

Tele2 AB (Tele2) marknadsförde en tävling som innebar att vinnaren kunde byta sin bredbandstjänst från en dyrare konkurrent till Tele2 och få mellanskillnaden av månadsavgiften betald tills bindningstiden hade gått ut. Marknadsföringen var en reklamfilm med det animerade fåret Frank och en speakerröst som sade ”Frankhjälpen ger ekonomiskt stöd till dig som råkat teckna ett dyrare bredbandsabonnemang hos någon av våra konkurrenter. Ansök idag å tele2.se”. En privatperson anmälde reklamen till Reklamombudsmannen (RO) och ansåg att filmen var missvisande, eftersom det inte framgick att det var fråga om en tävling. RO konstaterade att påståendet i
tag1
filmen var oreserverat och gav intryck av att man kunde få ersättning från Tele2 för sitt dyrare bredband. Eftersom det inte framgick att det var en tävling fann RO att reklamfilmen var vilseledande och i strid med ICC:s regler.

Reklamombudsmannen fällde Frankhjälpen (en)

2012-07-04


Reklamombudsmannen prövar schampooreklam

2012-07-04

På Barnängens schampooförpackningar anges att produkten gör håret starkare och tillför synlig glans.”100% styrka och 100% glans” utlovas. En privatperson anmälde reklamen till Reklamombudsmannen med grunden att den var vilseledande. Anmälaren undrade vad ”100% styrka” står för. Ska man kunna använda håret som en diamantborr? Reklamombudsmannens opinionsnämnd (RoN) ansåg att förpackningstexten ger genomsnittskonsumenten intryck av att användning av Barnängens schampo leder till väsentligt förbättrad styrka och glans. Man bedömde att Barnängen inte hade lyckats bevisa att användningen av schampot gav
tag3
sådan effekt. Därför ansåg man att påståendena var vilse¬led¬ande, vilket strider mot artikel 5 i Internationella Handelskammarens Regler för Marknadskommunikation. Läs uttalandet från Reklamombudsmannens opinionsnämnd här

Reklamombudsmannen prövar schampooreklam (en)

2012-07-04

Reklam på Facebook kan bli fall för KO

2012-04-12

Konsumentmyndigheterna i Sverige, Norge och Danmark anser att Facebook kan bryta mot ett EU-direktiv genom att låta företag annonsera direkt i användarnas nyhetsflöden. Även Facebooks sponsrade länkar som dyker upp i nyhetsflödet när någon vän har gillat en produkt kritiseras. Gemensamt har konsumentombudsmännen därför skrivit ett brev till EU-kommissionen i hopp om att denna ingriper mot Facebook om företaget inte anpassar sidan till gällande EU-rätt. Läs mer här!

Advertising on Facebook could become a case for the Nordic Consumer Ombudsmen

2012-04-12

According to the Consumer Ombudsmen (CO) in Sweden, Norway and Denmark, Facebook
tag1
could be violating an EU-directive by letting companies advertise directly in users news feeds. Facebook’s sponsored links that appear in users news feeds when a friend has liked a product is also criticised by the CO. Together they have written a letter to the EU-commission in the hope that it will intervene against Facebook if the company doesn’t adapt its website to current EU law.