Visselblåsartjänst

Advokatfirman MarLaw erbjuder en visselblåsartjänst via Lantero. Du kan läsa mer om vad visselblåsning innebär här

Ett bra visselblåsarsystem bygger på erfarna utredare som besitter kunskap att bedöma de ärenden som kommer in. Advokatfirman MarLaw erbjuder nu en rapporteringstjänst i samarbete med Lantero. Tjänsten har till syfte att möjliggöra uppgiftslämning till en självständig och oberoende funktion för anslutna organisationer. Genom rapportering via tjänsten möjliggörs för att problemet plockas upp, utreds och att åtgärd kan ske. Rapporteringstjänsten fungerar som ett komplement i de fall anmälaren inte känner sig trygg att ta upp ärendet på sin arbetsplats direkt eller i de fall anmälaren anser att kanalen fungerar bättre av andra skäl. Via Advokatfirman MarLaws visselblåsartjänst är det möjligt att anmäla missförhållanden inom anslutna organisationer.

 

Anonymt uppgiftslämnande

MarLaw står som oberoende utredare av ärenden som lämnas. Uppgiftslämnaren är helt anonym och det finns ingen möjlighet att synliggöra dess identitet.  Endast de jurister på Advokatfirman MarLaw som arbetar med tjänsten och det specifika ärendet kommer att kunna ta del av informationen som har lämnats av anmälaren. Eventuell begäran av kompletterande uppgifter sker alltid utan att Advokatfirman MarLaw, eller någon annan, har möjlighet att se den anonyma uppgiftslämnarens namn, mailadress eller annan information om personuppgifter.

 

Läs mer om tjänsten här.

Kontakta oss

MarLaw skyddar din integritet och hanterar din personliga information i enlighet med tillämpliga dataskyddslagar. Advokatbyrån MarLaw (organisationsnummer 556358-3508) ansvarar för personuppgifter som skickas till oss. All behandling av personuppgifter utförs enligt denna policy. Om du har några frågor är du välkommen att kontakta oss.