Daniel Tornberg om MarLaws specialistområden och marknadsföringsrättens utveckling

Vi har intervjuat Advokatfirman MarLaws VD Daniel Tornberg, advokat och partner. Nedan kan du läsa alla tre delar, i vilka Daniel svarar på frågor om de rättsområden MarLaw är specialiserade inom, legala utmaningar vid lansering av en marknadsföringskampanj, den största behållningen av att vara en del av Advokatfirman MarLaw och mycket mer.

 

Du en av dem har drivit flest marknadsföringsrättsliga tvister genom tiderna i Sverige, hur ser du på utvecklingen inom rättsområdet?

Rättsutvecklingen går åt rätt håll framförallt då EU konstaterat att tillsyn och efterlevnad av marknadsföringslagen inte fungerar tillfredställande. Därmed finns redan ett flertal förslag om att skärpa tillsynsarbetet med hårdare verktyg samt tuffare sanktioner. Det kan göras en jämförelse med GDPR-lagstiftningen som fått stort genomslag – vi kan vänta oss liknande tillsyn och sanktionsnivå även gällande marknadsföringslagen.

 

På senare år har tvisterna inom marknadsrätten ökat – vad anser du vara anledningen till ökningen?

Två orsaker. Ett, hårdare krav från EU och regeringen om att konsumentverket ska driva ett tuffare tillsynsarbete. Två, konkurrensen i de flesta branscher är hårdare nu är historiskt, vilket innebär att tolerans för överträdelse dels av marknadsföringslagen samt också av immaterialrätten är begränsad.

 

Vad tar MarLaw för position i utvecklingen?

MarLaw har sedan advokatfirman bildades år 1969 med anledning av marknadsföringslagens tillkomst, alltid varit ledande på det marknadsföringsrättsliga området. Vi följer, men också driver rätts- och praxisutvecklingen framåt.

 

Vad skulle du säga är unikt i MarLaws erbjudande till byråns klienter?

Det unika är den specialistkompetens som innehas på byrån och som baseras på en erfarenhet som är vi är ensamma om i branschen.

 

Nämn några av de största legala utmaningarna vid lansering av en marknadsföringskampanj eller produktlansering? Största utmaningen är att orka sätta sig ner och arbeta igenom en rutin för hur frågorna ska hanteras. Som det ser ut idag faller frågorna i många fall på olika avdelningar och olika ansvariga, vilket innebär att det sällan är någon som har en helhetssyn. Inte ens bolagsjuristen får i många fall granska kampanjen eller produkten innan den lanseras, vilket medför risker för kostsamma juridiska tvister och ärenden. Genom att lägga lite omsorg på en sådan rutin kan man relativt enkelt undvika den typen av problem.

 

Vilka är de vanligaste fallgroparna att ha i åtanke som marknadsförare? För att undvika de vanligaste fallgroparna gäller det att låta juridiken ta plats på tidigt stadium. Kan detta ske redan under idéstadiet är mycket vunnet ur ett riskperspektiv.

 

 Ser du att någon särskild utveckling kommer att ske inom marknadsrätten gällande ny lagstiftning? Ja, från EU-håll kommer det att komma ett nytt konsumentskyddsdirektiv, e-handelsdirektiv och nya direktiv om the Digital Markets Act som syftar till att strama upp och reglera affärsmetoder på den digitala marknaden, exempelvis gällande Google, Facebook.

 

Berätta vad du finner mest intressant med era rättsområden? Mest intressant är att marknadsföringen är och alltid har varit visuellt föränderlig men också anpassad till samhällsutvecklingen vilket är kul och spännande att följa. I kombination med att området är starkt präglat av den digitala extremt snabba utvecklingen ställs de juridiska frågorna på sin spets och utmanar traditionell lagstiftning vilket innebär att rättsfrågorna ständigt är intressanta och spännande.

 

Vad är den största behållningen av att vara VD och partner på MarLaw? Största behållningen är att få vara del av en gemenskap där den röda tråden är vårt absurda, ibland nördiga intresse för rättsområdet. På den grunden har vi byggt verksamheten och på den grunden bygger vi också advokatbyrån för framtiden. Vi är ett gäng med många olika egenskaper men vi har en sammanhållning som jag tror är unik.

 

 Du har ju tre barn och ett aktivt familjeliv i övrigt – hur upplever du kombinationen byrå- och familjeliv? Jag har aldrig upplevt det som ett problem snarare tvärtom – som en ytterligare styrka och dimension i både privatliv och yrke. Samtliga i vår äldsta generation är småbarnsföräldrar, vi har en stor förståelse för varandra och uppskattar att man kan vara flexibel.

 

Contact us

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

MarLaw värnar om din integritet och hanterar dina personuppgifter i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning. Advokatfirman MarLaw (org.nr 556358-3508) är personuppgiftsansvarig för samtliga uppgifter som du lämnar i detta formulär. All behandling vi gör sker i enlighet med denna policy. Om du har några frågor är du välkommen att kontakta oss.