GDPR

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679, (Dataskyddsförordning (GDPR)) började tillämpas från den 25 maj 2018. Som konsekvens av förordningen har även en ny dataskyddslag införts i Sverige, som komplement tillsammans med en del speciallagstiftning.

Dataskyddsförordningen syftar till att skapa en enhetlig och likvärdig nivå för skyddet av personuppgifter inom EU. Det underliggande syftet är att det fria flödet av uppgifter inom unionen inte hindras. Ytterligare ett syfte är att skydda enskildas rätt till skydd av personuppgifter.

Förordningen innebär en mängd juridiska såväl som praktiska frågor som måste hanteras av företag och organisationer. Nedan hittar du olika ”paket” vi kan erbjuda din organisation:

Grundläggande GDPR-anpassningspaket
– Handlingsplan
– Extern Personuppgiftspolicy
– Intern Dataskyddspolicy
– Säkerhetsrutin
– Mailhanteringsrutin
– Registerförteckning
– Hantering av registrerades rättigheter
– Hantering av Cookies
– Personuppgiftsbiträdesavtal
– Modellavtal/samtyckesformulär

GDPR-paket för kommunikatörer
– Personuppgiftsbehandling genom bild och film
– Rutiner vid samtycke
– Modellavtal
– Fotografering vid event, föreläsningar och mingel
– Förhållandet mellan GDPR och TF/YGL samt utgivningsbevis

GDPR-paket mot Offentlig sektor
– Särskilt om myndighetsutövning och allmänt
intresse som rättslig grund för personuppgiftsbehandling
– GDPR i förhållande till offentlighets- och
sekretesslagstiftningen
– GDPR i förhållande till arkivlagstiftningen
– GDPR och den kompletterande nationella
dataskyddslagstiftningen
(Dataskyddslagen/Dataskyddsutredningen samt
de mindre specialutredningarna Forskning,
Utbildning etc).

Uppföljande GDPR-paket efter 25 maj
– Uppföljning av Dataskyddsombudets roll
– Hantering och rapportering av personuppgiftsincidenter
– Uppföljning av registerförteckning
– Hantering av registerutdrag och dataportabilitet
– Uppföljning med anledning av Datainspektionens
rådgivnings- och tillsynsverksamhet

Kontakta oss för att höra mer om hur vi kan skräddarsy ett erbjudande som passar just ditt behov!

Contact us

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.