3 Dec

Märkningsdagen 2021

Varmt välkommen till Märkningsdagen 2021!   Missa inte årets möjlighet att hålla dig uppdaterad på nyheter, kommande reglering och praxis på livsmedelsområdet. I år kommer vi bland annat att få höra om EU-kommissionens initiativ gällande ”Green claims” och vad som pågår inom flera andra aktuella märkningsområden. Arla Foods kommer att berätta om bolagets hållbarhetsstrategi och…

Läs mer och anmäl dig
8 Dec

Praktiskt varumärkesarbete – Fallgropar och farhågor

Varumärken tillhör ett företags mest värdefulla immateriella tillgångar och utgör länken mellan företaget, företagets varor eller tjänster och dess kunder. Varumärket representerar en viss kvalité, utmärkande egenskaper och ett visst kommersiellt ursprung och ett företags marknadsföring syftar ofta till att stärka ett varumärkes renommé eller känneteckenskraft. Företag investerar också ofta mycket pengar i sina varumärken,…

Läs mer och anmäl dig

Tidigare events

13 Oct

Marknadsrättsdagen 2021

Den 13 oktober är det dags för årets upplaga av Marknadsrättsdagen. Det finns en mängd nyheter som du som marknadsförare och kommunikatör måste ta hänsyn till i ditt arbete och några av dem kan innebära stora kostnader som du inte gör rätt. Bland annat har vi ett historiskt tufft konsumentskydd framför oss. Eu kräver ett…

Läs mer och anmäl dig
22 Sep

Konsumentskyddets GDPR införs i Sverige

Ett moderniserat konsumentskydd (SOU 2021:17) ställer högre och tuffare krav på marknadsföring riktad mot konsumenter. Dessutom föreslås att sanktionerna ska bli kraftfullare, likt GDPR med belopp upp till 10 % av ett bolags årsomsättning. De höga marknadsföringsavgifterna ska även kunna påföras vid minde allvarliga överträdelser av god marknadsföringssed. Under detta webbinarium går vi igenom vad…

Läs mer och anmäl dig
31 Aug

Riktad marknadsföring på sociala medier – nya riktlinjer om personuppgiftsbehandling

Europeiska dataskyddsstyrelsen (EDPB) antog den 13 april i år nya riktlinjer gällande riktad marknadsföring på sociala medier. Syftet med riktlinjerna är bland annat att ge praktisk vägledning kring vad som gäller enligt GDPR när företag eller organisationer riktar marknadsföring mot slutanvändare via sociala mediekanaler. Detta webbinarium är till för alla som vill få en fördjupad…

Läs mer och anmäl dig
26 Aug

Greenwashing eller miljöpåstående som håller legalt?

Greenwashing eller miljöpåståenden som håller legalt? – Advokatfirman MarLaw håller webbinarium och granskar ditt miljöpåstående Allt fler uppmärksammade samhällsdebatter om klimatförändringar samt konsumenters ökade intresse av att bidra till minskad klimatpåverkan, har på senare tid lett till ökad användning av klimatpåståenden i marknadsföring. Påståenden som klimatneutral, klimatkompenserad eller netto noll klimatavtryck är påståenden som förekommer…

Läs mer och anmäl dig
17 Jun

Har ni skyddat bolagets mest värdefulla egendom?

Vid värdering av ett bolag inför att ta in investeringar, inför ett förvärv eller en eventuell försäljning värderas bolagets immateriella rättigheter. En stor del av bolagets värde finns ofta i de immateriella rättigheterna och det är av högsta vikt för er som företag att skydda dessa från immaterialrättsliga intrång. Lansering av nya produkter och tjänster…

Läs mer och anmäl dig
27 May

MarLaw i Sveriges Bolagsjuristers förenings regi: Internationellt varumärkesskydd och konsolidering av varumärkesportföljen – 27 maj 2021

Företag som verkar på en global arena har en ständigt ökande utmaning när det gäller sitt internationella varumärkesskydd. Ofta visar det sig att innehållet i varumärkesportföljen inte stämmer överens med den verklighet som bolaget befinner sig i. Det är inte heller säkert att ett befintligt varumärke per automatik kan överföras till en ny marknad, utan…

Läs mer och anmäl dig

Kontakta oss

MarLaw skyddar din integritet och hanterar din personliga information i enlighet med tillämpliga dataskyddslagar. Advokatbyrån MarLaw (organisationsnummer 556358-3508) ansvarar för personuppgifter som skickas till oss. All behandling av personuppgifter utförs enligt denna policy. Om du har några frågor är du välkommen att kontakta oss.