Kalendarium

Här hittar du vårt utbud av frukostseminarium, kurser och utbildningar. Våra jurister är flitigt efterfrågade som föreläsare och har lång erfarenhet inom vårt juridiska område. Kontakta oss på telefon +46 8 23 07 35 så berättar vi mer om hur vi kan skräddarsy en utbildning som passar just er!

20 Nov

I gränslandet mellan marknadsföring och mutor

Välkommen till ett högaktuellt seminarium om gränsen mellan marknadsföring och mutor! Sverige nämns ofta som ett land som har låg nivå av korruption. Rapporterna har dock ofta baserat sig på den upplevda korruptionen. Vi ser även att Sverige halkar efter i senare rapporter. I ljuset av senaste internationella korruptionsutredningar avseende vissa svenska bolag samt att…

Läs mer och anmäl dig
22 Nov

BILDER, BILDJURIDIK OCH GDPR

Bild- och videoarkiven växer rekordsnabbt. Samtidigt används och sprids bilder och video snabbt via en rad olika kanaler, inte minst sociala medier. Men många gånger råder oklarhet kring hur material som samlas i arkiv får användas. Vilka avtal finns med fotografer och leverantörer? Får bilder och videomaterial göras sökbara hur som helst? Att använda bilder…

Läs mer och anmäl dig
27 Nov

Marknadsföring och försäljning med hållbarhets- och miljöargument

Hur navigera rätt med hållbarhets- och miljöargument i din kommunikation? ­­ – Välkommen på frukostseminarium! Klimat och hållbarhet är högt prioriterade frågor bland såväl företag och organisationer som enskilda individer, särskilt bland unga. Vi ser också att företag blir allt mer benägna att använda argument avseende sitt miljöengagemang i sin marknadsföring för att visa hur…

Läs mer och anmäl dig
28 Nov

Märkningsdagen 2018

Äntligen är det dags för den 8:e upplagan av Märkningsdagen och i år står hållbarhet och hälsa i fokus. I vanlig ordning ägnar vi dagen åt olika nyheter inom märkning och marknadsföring av livsmedel och kosttillskott och vi har bjudit in några av livsmedelsbranschens främsta företrädare som berättar mer om sitt arbete och delar med…

Läs mer och anmäl dig
4 Dec

Processuella strategier i marknadsförings- och immaterialrättsliga mål

Mål inom immaterialrätt, konkurrensrätt och marknadsföringsrätt tillhör de mest komplicerade och omfattande ärenden som handläggs i domstol. Genom att måltyperna sedan september 2016 är samlade i Patent- och marknadsdomstolarna ger det möjligheter till en effektivare handläggning, kombination av olika rättsgrunder och dessutom ett bättre tillvaratagande av enskilda domares spetskompetens. Välkommen på frukostseminarium där vi går…

Läs mer och anmäl dig

Tidigare events

9 Nov

Okonventionella varumärken – nya skyddsmöjligheter

Från och med årsskiftet är det möjligt att skydda flera nya typer av varumärken än de klassiska ord- och figurmärkena hos svenska Patent- och registreringsverket (PRV). Möjligheten har funnits sedan den 1 oktober 2017 på EU-nivå. Detta har öppnat upp möjligheten för varumärkesinnehavare att skydda fler av sina kommersiella kännetecken än tidigare. Särskilt rörelse- och…

Läs mer och anmäl dig
8 Nov

FRAMTIDENS UPPHOVSRÄTT

EU-parlamentet har röstat igenom en ny upphovsrättsreglering som mött stor kritik runt om i Europa, det s.k. DSM-direktivet. Kritiker kallar den nya regleringen ett ”internetfilter” och jämför den med förhandscensur, något som förbjöds i Sverige redan år 1766. Med anledning av det nya direktivet bjuder MarLaw in till ett högaktuellt eftermiddagsseminarium där verksamma jurister diskuterar…

Läs mer och anmäl dig
25 Oct

LEGALA UTMANINGAR INFÖR PRODUKTLANSERINGAR/KAMPANJER

Lansering av nya produkter och tjänster ställer allt större krav på noggrann legal kontroll. Det korsvisa skyddet inom immaterial-och marknadsföringsrätten ger omfattande möjligheter att förhindra intrångsgörande produkter eller stoppa otillbörliga affärsmetoder men ställer samtidigt krav på legal förhandsgranskning inför produktsläpp eller större kampanjer. Seminariet syftar till att belysa de legala överväganden som bör göras inför…

Läs mer och anmäl dig
31 May

BOLAGSRÄTT FÖR BOLAGSJURISTEN

Seminariet ger bolagsjurister både en teoretisk och praktisk sammanfattning av ett omfattande rättsområde. Vid utbildningstillfället behandlas rättsområdena med fokus på aktuella domar samt dess praktiska tillämpning. BOLAGS-OCH BÖRSRÄTT Aktieägaravtal Styrelsens ansvar Personligt ansvar för bolagets förpliktelser Aktieägarens ansvar Bolagsstämma Styrelsesammanträden Notering, emissioner och prospekt Information, insynspersoners rapportering och flaggning Tillsyn, övervakning och sanktioner Återköp och…

Läs mer och anmäl dig
17 May

LEGALA UTMANINGAR INFÖR PRODUKTLANSERINGAR/KAMPANJER

Lansering av nya produkter och tjänster ställer allt större krav på noggrann legal kontroll. Det korsvisa skyddet inom immaterial-och marknadsföringsrätten ger omfattande möjligheter att förhindra intrångsgörande produkter eller stoppa otillbörliga affärsmetoder men ställer samtidigt krav på legal förhandsgranskning inför produktsläpp eller större kampanjer. Seminariet syftar till att belysa de legala överväganden som bör göras inför…

Läs mer och anmäl dig
15 May

GDPR FÖR BOLAGSJURISTER –ATT DRIVA GDPR-PROJEKT

Den 25 maj 2018 får eu nya tuffare regler för personuppgiftshantering genom nya dataskyddsförordningen, GDPR (general data protection regulation). Under seminariet presenteras förslag på hur GDPR-projekt kan drivas inom organisationen och det presenteras vägledningar för dig som arbetar som bolagsjurist i hur du kan vara med och driva GDPR-projekt i din organisation men även hur…

Läs mer och anmäl dig

Kontakta oss