13 Oct

Marknadsrättsdagen 2021

Den 13 oktober är det dags för årets upplaga av Marknadsrättsdagen. Det finns en mängd nyheter som du som marknadsförare och kommunikatör måste ta hänsyn till i ditt arbete och några av dem kan innebära stora kostnader som du inte gör rätt. Bland annat har vi ett historiskt tufft konsumentskydd framför oss. Eu kräver ett…

Läs mer och anmäl dig
3 Dec

Märkningsdagen 2021

Varmt välkommen till Märkningsdagen 2021!   Missa inte årets möjlighet att hålla dig uppdaterad på nyheter, kommande reglering och praxis på livsmedelsområdet. I år kommer vi bland annat att få höra om EU-kommissionens initiativ gällande ”Green claims” och vad som pågår inom flera andra aktuella märkningsområden. Arla Foods kommer att berätta om bolagets hållbarhetsstrategi och…

Läs mer och anmäl dig

Tidigare events

22 Sep

Konsumentskyddets GDPR införs i Sverige

Ett moderniserat konsumentskydd (SOU 2021:17) ställer högre och tuffare krav på marknadsföring riktad mot konsumenter. Dessutom föreslås att sanktionerna ska bli kraftfullare, likt GDPR med belopp upp till 10 % av ett bolags årsomsättning. De höga marknadsföringsavgifterna ska även kunna påföras vid minde allvarliga överträdelser av god marknadsföringssed. Under detta webbinarium går vi igenom vad…

Läs mer och anmäl dig
31 Aug

Riktad marknadsföring på sociala medier – nya riktlinjer om personuppgiftsbehandling

Europeiska dataskyddsstyrelsen (EDPB) antog den 13 april i år nya riktlinjer gällande riktad marknadsföring på sociala medier. Syftet med riktlinjerna är bland annat att ge praktisk vägledning kring vad som gäller enligt GDPR när företag eller organisationer riktar marknadsföring mot slutanvändare via sociala mediekanaler. Detta webbinarium är till för alla som vill få en fördjupad…

Läs mer och anmäl dig
26 Aug

Greenwashing eller miljöpåstående som håller legalt?

Greenwashing eller miljöpåståenden som håller legalt? – Advokatfirman MarLaw håller webbinarium och granskar ditt miljöpåstående Allt fler uppmärksammade samhällsdebatter om klimatförändringar samt konsumenters ökade intresse av att bidra till minskad klimatpåverkan, har på senare tid lett till ökad användning av klimatpåståenden i marknadsföring. Påståenden som klimatneutral, klimatkompenserad eller netto noll klimatavtryck är påståenden som förekommer…

Läs mer och anmäl dig
17 Jun

Har ni skyddat bolagets mest värdefulla egendom?

Vid värdering av ett bolag inför att ta in investeringar, inför ett förvärv eller en eventuell försäljning värderas bolagets immateriella rättigheter. En stor del av bolagets värde finns ofta i de immateriella rättigheterna och det är av högsta vikt för er som företag att skydda dessa från immaterialrättsliga intrång. Lansering av nya produkter och tjänster…

Läs mer och anmäl dig
27 May

MarLaw i Sveriges Bolagsjuristers förenings regi: Internationellt varumärkesskydd och konsolidering av varumärkesportföljen – 27 maj 2021

Företag som verkar på en global arena har en ständigt ökande utmaning när det gäller sitt internationella varumärkesskydd. Ofta visar det sig att innehållet i varumärkesportföljen inte stämmer överens med den verklighet som bolaget befinner sig i. Det är inte heller säkert att ett befintligt varumärke per automatik kan överföras till en ny marknad, utan…

Läs mer och anmäl dig
26 May

Ny visselblåsarlag innebär skyldighet att införa visselblåsarsystem – berörs ditt företag? – 26 maj 2021

Inom snar framtid ska det nyligen antagna EU-direktivet om visselblåsning implementeras i svensk rätt och kommer därmed att ge visselblåsare ett starkare skydd. I den utredning som publicerats framgår att en ny lag ska ersätta den nuvarande visselblåsarlagen. I Sverige saknas idag, förutom i vissa branschspecifika fall, en generell skyldighet att införa en visselblåsarfunktion i…

Läs mer och anmäl dig

Contact us

MarLaw värnar om din integritet och hanterar dina personuppgifter i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning. Advokatfirman MarLaw (org.nr 556358-3508) är personuppgiftsansvarig för samtliga uppgifter som du lämnar i detta formulär. All behandling vi gör sker i enlighet med denna policy. Om du har några frågor är du välkommen att kontakta oss.