11 Mar

MarLaw i Sveriges Bolagsjuristers förenings regi: Marknadsförings- och immaterialrättsliga processer – 11 mars 2021

Domstolsprocesser inom immaterialrätt, konkurrens- och marknadsföringsrätt tillhör de mest komplicerade och omfattande ärenden som handläggs i domstol. Måltyperna har sedan september 2016 samlats i Patent- och marknadsdomstolarna vilket ger möjligheter till en effektivare handläggning. Vi kommer att behandla: • Genomgång och analys av praxisutvecklingen i PMD och PMÖD • Ansvarsfrågor • Processtrategi • Bevisfrågor Föreläsare:…

Läs mer och anmäl dig
17 Mar

Konkurrens- och Marknadsrättsliga Föreningen firar 50 år med halvdagswebbinarium – 17 mars 2021

50 år med Konkurrens- och Marknadsrättsliga Föreningen! Varmt välkommen att delta vid Konkurrens- och Marknadsrättsliga Föreningens halvdagswebbinarium den 17 mars 2021 i samband med firandet av Föreningens 50-årsjubileum! Programmet: 14:00 Ulf Bernitz och Cecilia Torelm Tornberg hälsar välkomna och uppmärksammar att Konkurrens- och Marknadsrättsliga Föreningen firar 50 år. 14:20 – 14:50 “Den senaste utvecklingen inom EU-domstolarnas praxis i…

Läs mer och anmäl dig
15 Apr

MarLaw i Sveriges Bolagsjuristers förenings regi: Legal hantering av sociala medier ur en praktikers perspektiv – 15 april 2021

Webbinariet utgår från bolagsjuristens perspektiv och syftar till att ge en orientering i immaterial- och marknadsföringsrättssystemets utformning med betoning på tillämpningen i sociala medier. Kursen behandlar även den praxis som utvecklats i Patent- och marknadsdomstolen (PMD) vid Stockholms tingsrätt (PMD) och Patent- och marknadsöverdomstolen (PMÖD) i Svea hovrätt. Vi kommer att behandla: • Den omfattande…

Läs mer och anmäl dig
21 Apr

MarLaw i TT Kompetens regi: Bildjuridik – bilder, video och GDPR – 21 april 2021

Bilder och video sprids rekordsnabbt via en rad olika kanaler, inte minst i sociala medier. Men många gånger råder oklarhet kring hur materialet får användas. Vilka avtal finns med fotografer och leverantörer? Får bilder och videomaterial göras sökbara hur som helst? TT Kompetens mycket uppskattade utbildning är uppdelad på två avsnitt som antingen kan följas…

Läs mer och anmäl dig
27 May

MarLaw i Sveriges Bolagsjuristers förenings regi: Internationellt varumärkesskydd och konsolidering av varumärkesportföljen – 27 maj 2021

Företag som verkar på en global arena har en ständigt ökande utmaning när det gäller sitt internationella varumärkesskydd. Ofta visar det sig att innehållet i varumärkesportföljen inte stämmer överens med den verklighet som bolaget befinner sig i. Det är inte heller säkert att ett befintligt varumärke per automatik kan överföras till en ny marknad, utan…

Läs mer och anmäl dig

Tidigare events

11 Feb

MarLaw i Sveriges Bolagsjuristers förenings regi: Legala utmaningar inför produktlanseringar/kampanjer – 11 februari 2021

Lansering av nya produkter och tjänster ställer allt större krav på noggrann legal kontroll. Det korsvisa skyddet inom immaterial- och marknadsföringsrätten ger omfattande möjligheter att förhindra intrångsgörande produkter eller stoppa otillbörliga affärsmetoder men ställer samtidigt krav på legal förhandsgranskning inför produktsläpp eller större kampanjer. Särskilt viktigt är förhandsgranskning med nya varumärken och produktutformningar med mera….

Läs mer och anmäl dig
2 Feb

MarLaw i samarbete med KOMM: Marknadskommunikation med hållbarhets-/miljö- & klimatpåståenden – 2 februari 2021

KOMM bjuder in till webbinarium, exklusivt för KOMMs medlemmar, tillsammans med MarLaw. Klimat och hållbarhet är högt prioriterade områden i samhället i stort, och därmed även för näringslivet. FNs 17 globala mål för hållbar utveckling står högt på agendan och erbjuder ett tydligt ramverk för vad som skall uppnås under de kommande tio åren. Hållbar…

Läs mer och anmäl dig
17 Dec

MarLaw i samarbete med IFI: Schrems II – vad gäller vid marknadsföring, användning av sociala medier och hur hanterar vi Google Analytics? – 17 december 2020

Efter Schrems II. Vi kommer i detta webbinarium att reda ut vad som gäller efter EU-domslutet som ogiltigförklarar Privacy Shield. Vi kommer också att ge praktiska råd avseende relevanta åtgärder – med fokus på marknadsföring och digital kommunikation. Över 100 organisationer är anmälda till olika tillsynsmyndigheter inom Europa för att de fortsätter med överföringar av personuppgifter…

Läs mer och anmäl dig
10 Dec

Märkningsdagen 2020 – 10 december 2020

Märkningsdagen ger dig en unik möjlighet att hålla dig uppdaterad på nyheter, kommande reglering och praxis på livsmedelsområdet. I år har vi förmånen att lyssna till Livsmedelsverket som presenterar EU:s hållbarhetsstrategi som bland annat ska resultera i en ram för märkning av hållbart producerad mat. KRAV kommer och berättar om arbetet med nya Nationella Riktlinjer…

Läs mer och anmäl dig
17 Nov

Bildjuridik – Bilder, video och GDPR – 17 nov 2020

Bilder och video sprids rekordsnabbt via en rad olika kanaler, inte minst i sociala medier. Men många gånger råder oklarhet kring hur materialet får användas. Vilka avtal finns med fotografer och leverantörer? Får bilder och videomaterial göras sökbara hur som helst? TT Kompetens mycket uppskattade utbildning är uppdelad på två avsnitt som antingen kan följas var…

Läs mer och anmäl dig
27 Oct

Extrainsatt webbinarium: Kommunikation i sociala medier – vad innebär Schrems II i praktiken? – 27 okt 2020 – FULLSATT

För dig som missat eller önskar skicka inbjudan till en kollega.  EU-domstolen kom i somras med en dom som underkände kommissionens beslut om att det finns adekvat skyddsnivå vid överföring av personuppgifter till USA ”Privacy Shield” (dom den 16 juli 2020 i mål C-311/18). Det innebär att det inte längre finns någon giltig generell överenskommelse…

Läs mer och anmäl dig

Contact us

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

MarLaw värnar om din integritet och hanterar dina personuppgifter i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning. Advokatfirman MarLaw (org.nr 556358-3508) är personuppgiftsansvarig för samtliga uppgifter som du lämnar i detta formulär. All behandling vi gör sker i enlighet med denna policy. Om du har några frågor är du välkommen att kontakta oss.