26 May

Ny visselblåsarlag innebär skyldighet att införa visselblåsarsystem – berörs ditt företag? – 26 maj 2021

Inom snar framtid ska det nyligen antagna EU-direktivet om visselblåsning implementeras i svensk rätt och kommer därmed att ge visselblåsare ett starkare skydd. I den utredning som publicerats framgår att en ny lag ska ersätta den nuvarande visselblåsarlagen. I Sverige saknas idag, förutom i vissa branschspecifika fall, en generell skyldighet att införa en visselblåsarfunktion i…

Läs mer och anmäl dig
27 May

MarLaw i Sveriges Bolagsjuristers förenings regi: Internationellt varumärkesskydd och konsolidering av varumärkesportföljen – 27 maj 2021

Företag som verkar på en global arena har en ständigt ökande utmaning när det gäller sitt internationella varumärkesskydd. Ofta visar det sig att innehållet i varumärkesportföljen inte stämmer överens med den verklighet som bolaget befinner sig i. Det är inte heller säkert att ett befintligt varumärke per automatik kan överföras till en ny marknad, utan…

Läs mer och anmäl dig

Tidigare events

22 Apr

Greenwashing eller miljöpåståenden som håller legalt? – Advokatfirman MarLaw håller webbinarium och granskar ditt miljöpåstående – 22 april 2021

Konsumentverket har tillsammans med andra konsumentmyndigheter inom EU deltagit i en gemensam granskning av miljöpåståenden i reklam. Nästan hälften av de 344 granskade påståendena visade sig vara överdrivna, vilseledande eller för vaga. Läs mer här.   Miljöpåståenden i marknadsföring är ett prioriterat område för alla branscher. Det här är ett webbinarium om de legala kraven vid…

Läs mer och anmäl dig
21 Apr

MarLaw i TT Kompetens regi: Bildjuridik – bilder, video och GDPR – 21 april 2021

Bilder och video sprids rekordsnabbt via en rad olika kanaler, inte minst i sociala medier. Men många gånger råder oklarhet kring hur materialet får användas. Vilka avtal finns med fotografer och leverantörer? Får bilder och videomaterial göras sökbara hur som helst? TT Kompetens mycket uppskattade utbildning är uppdelad på två avsnitt som antingen kan följas…

Läs mer och anmäl dig
20 Apr

Ny visselblåsarlag innebär skyldighet att införa visselblåsarsystem – berörs ditt företag? – 20 april 2021

Inom snar framtid ska det nyligen antagna EU-direktivet om visselblåsning implementeras i svensk rätt och kommer därmed att ge visselblåsare ett starkare skydd. I den utredning som publicerats framgår att en ny lag ska ersätta den nuvarande visselblåsarlagen. I Sverige saknas idag, förutom i vissa branschspecifika fall, en generell skyldighet att införa en visselblåsarfunktion i…

Läs mer och anmäl dig
15 Apr

MarLaw i Sveriges Bolagsjuristers förenings regi: Legal hantering av sociala medier ur en praktikers perspektiv – 15 april 2021

Webbinariet utgår från bolagsjuristens perspektiv och syftar till att ge en orientering i immaterial- och marknadsföringsrättssystemets utformning med betoning på tillämpningen i sociala medier. Kursen behandlar även den praxis som utvecklats i Patent- och marknadsdomstolen (PMD) vid Stockholms tingsrätt (PMD) och Patent- och marknadsöverdomstolen (PMÖD) i Svea hovrätt. Vi kommer att behandla: • Den omfattande…

Läs mer och anmäl dig
12 Apr

Bildregelns död – nya möjligheter för alkoholreklam? – 12 april 2021

Advokatfirman Marlaw håller lunchwebbinarium och ger praktiska råd för marknadsföring av alkoholdrycker på internet. I syfte att säkerställa skyddet för folkhälsan och motverka skadorna av alkoholkonsumtion är det av vikt att marknadsföring av alkoholdrycker sker på rätt sätt. Patent- och marknadsöverdomstolen har nyligen meddelat sin dom i tvisten mellan parterna Mackmyra Svensk Whisky AB och…

Läs mer och anmäl dig
17 Mar

Konkurrens- och Marknadsrättsliga Föreningen firar 50 år med halvdagswebbinarium – 17 mars 2021

50 år med Konkurrens- och Marknadsrättsliga Föreningen! Varmt välkommen att delta vid Konkurrens- och Marknadsrättsliga Föreningens halvdagswebbinarium den 17 mars 2021 i samband med firandet av Föreningens 50-årsjubileum! Programmet: 14:00 Ulf Bernitz och Cecilia Torelm Tornberg hälsar välkomna och uppmärksammar att Konkurrens- och Marknadsrättsliga Föreningen firar 50 år. 14:20 – 14:50 “Den senaste utvecklingen inom EU-domstolarnas praxis i…

Läs mer och anmäl dig

Contact us

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

MarLaw värnar om din integritet och hanterar dina personuppgifter i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning. Advokatfirman MarLaw (org.nr 556358-3508) är personuppgiftsansvarig för samtliga uppgifter som du lämnar i detta formulär. All behandling vi gör sker i enlighet med denna policy. Om du har några frågor är du välkommen att kontakta oss.