Tidigare events

31 Oct

Lunchseminarium: Så kan du hantera GDPR-kraven och minska risken för incidenter – 31 okt 2019

Mer än ett år har gått sedan dataskyddsförordningen (GDPR) började tillämpas och Datainspektionen har nyligen utfärdat sin första sanktionsavgift. Tillsynen i Europa har också resulterat i ett flertal sanktionsavgifter. Statistik från den europeiska dataskyddsstyrelsen (EDPB) visar att antalet anmälningar från registrerade har ökat avsevärt sedan 2017 vilket kan vara tecken på att konsumenterna blir mer…

Läs mer och anmäl dig
16 Oct

16 OKTOBER 2019 – MARLAW I SAMARBETE MED INSTITUTET FÖR INFORMATIONSTEKNOLOGI (IFI): MARKNADSRÄTTSDAGEN – EN DAG OM JURIDIKEN SOM OMGER MARKNADSFÖRING OCH KOMMUNIKATION!

Det gäller att veta vad som gäller, att arbeta med marknadsföring och kommunikation är idag mer utmanande än det någonsin varit. Lagstiftningen börjar hinna ikapp digitaliseringen och därmed ställs nya juridiska krav.  För att skapa klarhet erbjuder Advokatfirman MarLaw tillsammans med IFI konferensen Marknadsrättsdagen.   Vi kommer under dagen att gå igenom frågor som: Kommer den…

Läs mer och anmäl dig
10 Oct

Lunchseminarium: Direktmarknadsföring i ljuset av Digital Single Market och GDPR – 10 okt 2019

Digital Single Market är EU:s stora projekt för att skapa en gemensam digital marknad. Projektet innehåller flera olika delar som har särskild betydelse för bl.a. dataskyddsregleringen, upphovsrätten och konsumentskyddet. Vid detta tillfälle går vi igenom de viktigaste förändringarna och vägleder dig som arbetar som bolagsjurist i hur du kan förbereda din organisation för regelefterlevnad, hantering…

Läs mer och anmäl dig
26 Sep

MarLaw i TT Kompentens regi – Bilder, video och bildjuridik – 26 september 2019

Seminarium 26 september 2019 Bilder och video sprids rekordsnabbt via en rad olika kanaler, inte minst sociala medier. Men många gånger råder oklarhet kring hur materialet får användas. Vilka avtal finns med fotografer och leverantörer? Får bilder och videomaterial göras sökbara hur som helst? Att använda bilder på människor innebär också en personuppgiftsbehandling som omfattas…

Läs mer och anmäl dig
12 Sep

Frukostseminarium – Första sanktionsavgiften i Sverige – 12 september 2019

Mer än ett år efter Dataskyddsförordningen (GDPR) trädde ikraft har Datainspektionen nu för första gången utfärdat en sanktionsavgift. Beloppet landade på 200 000 kronor.  Ärendet gäller gymnasienämnden i en kommun som på försök hade kontrollerat elevers närvaro vid lektioner genom ansiktsigenkänning. Vårdnadshavarnas samtycke underkändes eftersom eleverna ansågs befinna sig i beroendeställning till skolan i fråga…

Läs mer och anmäl dig
30 Aug

Lunchseminarium i Marknadsföreningens regi: Juridisk nyhetsuppdatering – 30 augusti 2019

Välkommen till årets tillfälle till en uppdatering inom marknadsföringsrätt för dig som arbetar med företagets kommunikation. Vi sammanfattar alla nyheter från året som gått och uppdaterar dig om de regler, avgöranden och nyheter som får praktisk betydelse för kommunikationens utformning. Under det här lunchseminariet fokuserar vi på att praktiskt och kärnfullt genomgå de viktigaste rättsfallen…

Läs mer och anmäl dig

Contact us

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

MarLaw värnar om din integritet och hanterar dina personuppgifter i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning. Advokatfirman MarLaw (org.nr 556358-3508) är personuppgiftsansvarig för samtliga uppgifter som du lämnar i detta formulär. All behandling vi gör sker i enlighet med denna policy. Om du har några frågor är du välkommen att kontakta oss.