Märkningsdagen 2018

En temadag om livsmedelsinformation

09:30 - - 10:00

Registrering och kaffe


10:00 - - 10:15

Inledning och välkomnande

Joachim Malmberg, Herax Food Solutions AB
Katarina Ladenfors, Advokat, Advokatfirman MarLaw AB


10:15 - - 11:15

Nyckelhålet – ännu enklare och ännu attraktivare! Nya regler, nya tillämpningar på märkningsområdet – vad och när?

Nyckelhålet visar vilken mat du mår bra av och är kanske det allra enklaste kostrådet du kan få. Nyckelhålet har sedan starten fått spridning till våra nordiska grannländer och nu arbetar SLV för att det ska bli ännu mer attraktivt, vilket vi får höra mer om.
Under året som gått har vi fått nya regler på märkningsområdet, bland annat kring primär ingrediens, ekologisk mat m.m. Det är i dagsläget inte klart hur dessa regler ska tillämpas eller tolkas. Vi får en uppdatering om vad som är nytt och när de detaljerade reglerna kan förväntas.

Svenska Livsmedelsverket


11:15 - - 11:15

Bensträckare


11:15 - - 12:00

KRAV – ett ”verktyg” bland flera för att motverka växthuseffekten

När medborgare känner sig frustrerade och får klimatångest kan KRAV och andra miljömärkningar vara ett enkelt verktyg i vardagen. Hur bidrar man som konsument till minskad klimatpåverkan genom att handla och konsumera KRAV-märkt? Vad händer inom KRAV och hur kommer den nya EU-förordningen för ekologiskt att påverka utvecklingen av ekologiskt och KRAV-märkt.

Anita Falkenek, VD, KRAV


12:00 - - 13:00

Lunch


13:00 - - 13:45

Matsmart AB – en hjälp för industrin i arbetet mot matsvinn

Idén med Matsmart är att rädda helt perfekt mat från att slängas genom att den säljs till ett lägre pris. Matsmart är ett svenskt privatägt aktiebolag som grundades 2014 och har sedan starten haft en fantastisk utveckling. Hur säkerställer man att produkterna lever upp till kraven i märkninglagstiftningen? Vilka var de stora utmaningar historiskt, vilka möjligheter ser man framöver?

Karl Andersson, VD, Matsmart AB


13:45 - - 14:15

Nya märkningskrav för viktminskningsprodukter

I enlighet med förordning EU (nr) 609/2013 om livsmedel för särskilda grupper har kommissionen antagit en delegerad förordning vilken fastställer särskilda sammansättnings- och informationskrav för komplett kostersättning för viktkontroll. Den nya regleringen innebär utökade märkningskrav utöver de som uppställs i förordning EU (nr) 1169/2011. Svensk Egenvård redogör för de nya reglerna och de ökade krav som kommer att ställas på producenter och importörer av komplett kostersättning.

Yanina von Weber, Regulatoriskt sakkunnig Svensk Egenvård


14:15 - - 14:45

Kaffepaus


14:45 - - 15:15

Ekologisk märkning – utmaningar för dagligvaruhandeln

Dagens reglering om märkning av ekologisk mat innebär utmaningar för dagligvaruhandeln. Nu har rådet antagit nya EU-regler för ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter. Den nya regleringen berör även distansförsäljning av ekologisk mat. Svensk Dagligvaruhandel redogör för handelns utmaningar idag och kommande förändringar och tolkningsfrågor.

Mona Lauermann Orheden, Samordnare Produktsäkerhet och Livsmedelslagstiftning, Svensk Dagligvaruhandel


15:15 - - 16:15

Livsmedelsreklamens spelplan – en analys av marknaden

En genomgång av ny lagstiftning på livsmedelsområdet samt aktuella och pågående ärenden i domstol och hos myndigheterna. Även en genomgång av vad som har hänt sedan Märkningsdagen 2017 med exempelvis märkningen ”antibiotikafri” och begreppet ”vegetariskt”.

Katarina Ladenfors, Advokat, Advokatfirman MarLaw AB


16:15 - - 16:30

Summering och avslutning

Joachim Malmberg, Herax Food Solutions AB
Katarina Ladenfors, Advokat, Delägare Advokatfirman MarLaw AB


-

Plats: Klara Strand, Klarabergsviadukten 90, Stockholm

Datum: Onsdag den 28 november 2018.
Registrering och kaffe 09.30-10.00, dagen avslutas ca kl.16.30.
Pris 3.975 kr ex. moms i förskott mot faktura. Anmälan är bindande.

Anmäl dig senast tisdagen den 20 november till svar@marlaw.se.
Ange även fakturaadress, organisationsnummer och eventuell specialkost när du anmäler dig.


Contact us

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

MarLaw värnar om din integritet och hanterar dina personuppgifter i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning. Advokatfirman MarLaw (org.nr 556358-3508) är personuppgiftsansvarig för samtliga uppgifter som du lämnar i detta formulär. All behandling vi gör sker i enlighet med denna policy. Om du har några frågor är du välkommen att kontakta oss.