Carl Anders Svensson

Advokat

Kontaktinformation

+ 46 8 23 07 35

carlanders.svensson@marlaw.se

Kompetensprofil

Carl Anders Svensson är en av Sveriges mest erfarna och välkända reklamjurister. Carl Anders är verksam som processombud i domstol och biträder i förhandlingar mot myndigheter och organisationer. Författare till åtskilliga läroböcker och handböcker i praktisk reklamjuridik såsom Praktisk marknadsrätt, Den svenska marknadsföringslagstiftningen, Rätt och fel i annonsen, Praktisk marknadsföringsetik, Projektledarpraktiken och Rätt i medieproduktion. Flitigt anlitad som föreläsare bl a på Grafiska Institutet/IHR, Stockholms universitet, Berghs School of Communication, Marknadsinstitutet m fl. Har byggt upp och ansvarat för Sveriges Kommunikationsbyråers ARU-kurser.

Erfarenhet

Anställdes 1971 som jurist på näringslivets expertorgan Konsultbyrån för Marknadsrätt och byggde som dess VD från 1973-2009 upp verksamheten till en partnerägd advokatbyrå, som 1996 blev medlem i Sveriges Advokatsamfund.

Utbildning

1970 Juris kandidat

Medlemskap

1996 Sveriges Advokatsamfund

Specialistområden

Marknadsrätt, Reklamjuridik och etik, Upphovsrätt och övrig Immaterialrätt, Konkurrensrätt, Mutor och bestickning

Språk

Svenska, engelska