Cecilia Torelm Tornberg

Advokat Partner

Kontaktinformation

+46 73 359 50 68

cecilia.torelm@marlaw.se

Kompetensprofil

Cecilia Torelm Tornberg är specialiserad på marknads- och immaterialrätt, avtalsrätt samt säljfrämjande åtgärder i Sverige och Norden. Verksam som processombud vid domstol och biträder vid förhandlingar med myndigheter och privata organ. Flitigt anlitad som föreläsare av Berghs School of Communication, universitet, högskolor, organisationer och företag.

Erfarenhet

2017 Partner, Advokatfirman MarLaw AB
2013 Säljchef, Advokatfirman MarLaw AB
2012 Advokat, Advokatfirman MarLaw AB
2010 Marknadschef, Advokatfirman MarLaw AB
2006 Biträdande jurist, Advokatfirman MarLaw AB

Utbildning

2006 Juris kandidat, Stockholms Universitet
2005 Företagsekonomi, Företagsekonomiska institutionen
2012 Juristexamen, Stockholms Universitet

Medlemskap

2012 Sveriges Advokatsamfund, Sekreterare och kassör i Konkurrens- och marknadsrättsliga Föreningen, Sekreterare i nordiska sektionen i The International League of Competition Law (LIDC)

Specialistområden

Marknadsrätt, Immaterialrätt, Avtalsrätt, GDPR

Språk

Svenska, engelska

Publikationer

Reklamidentifiering vid marknadsföring i sociala medier, NIR, 20 maj 2020