Daniel Tornberg

Advokat CEO Partner

Kontaktinformation

+ 46 70 618 88 28

daniel.tornberg@marlaw.se

Kompetensprofil

Daniel Tornberg är specialiserad på marknadsföringsrätt, immaterialrätt, GDPR samt IT-rätt och har omfattande erfarenhet av kommersiell tvistlösning och avtalsrätt. Daniel är en av Sveriges mest erfarna processombud inom marknadsföringsrätt från den tidigare Marknadsdomstolen och nu Patent- och marknadsdomstolen (PMD) samt Patent- och marknadsöversdomstolen (PMÖD). Daniel har även erfarenhet från Högsta domstolen och EU-domstolen samt skiljedomstolar. Han är flitigt anlitad som utredare och granskningsman i komplexa marknadsföringsrättsliga samt immaterialrättsliga sammanhang. Daniel föreläser regelbundet vid universitet, högskolor, organisationer och företag.

Erfarenhet

2009, VD, Advokatfirman MarLaw AB
2008, Partner, Advokatfirman MarLaw AB
2006, Biträdande jurist, Advokatfirman MarLaw AB
2004, Biträdande jurist, Kriström advokatbyrå
2001, Biträdande jurist, Advokatfirman MarLaw AB

Utbildning

2001, Juristexamen, Stockholms Universitet

Medlemskap

2007, Ledamot av Sveriges Advokatsamfund
Svenska föreningen för upphovsrätt (SFU)
International Chamber of commerce (ICC) – marketing committe
Konkurrens- och Marknadsrättsliga Föreningen (KMF)

Specialistområden

Marknadsföringsrätt, Immaterialrätt, Upphovsrätt, Varumärkesrätt, Mönsterrätt, Patenträtt, IT-rätt, Avtalsrätt, GDPR, Processrätt, Tvistlösning, Granskningsuppdrag

Språk

Svenska, Engelska

Publikationer

Expertförfattare rättsanalyser JP-Marknadsnet & JP-Immaterialnet
Medierätt 2 – Marknadsrätt
Medierätt 3 – Upphovsrätt
Amici Curiae – Marknadsdomstolen 1971 – 2016
Artikel i tidningen Hållbart Byggande om ”Konsten att göra miljövänlig marknadsföring”