Daniel Tornberg

Advokat CEO Partner

Kontaktinformation

+ 46 70 618 88 28

daniel.tornberg@marlaw.se

Kompetensprofil

Daniel Tornberg är specialiserad på marknadsföringsrätt, immaterialrätt samt IT-rätt och har omfattande erfarenhet av kommersiell tvistlösning och avtalsrätt. Är en av Sveriges mest erfarna processombud inom marknadsföringsrätt från den tidigare Marknadsdomstolen och nu Patent- och marknadsdomstolen samt Patent- och marknadsöversdomstolen. Även erfarenhet från Högsta domstolen och EU-domstolen samt skiljedomstolar. Flitigt anlitad som utredare och granskningsman i komplexa marknadsföringsrättsliga samt immaterialrättsliga sammanhang. Föreläser regelbundet vid universitet, högskolor, organisationer och företag.

Erfarenhet

2009 VD, Advokatfirman MarLaw AB
2008 Partner, Advokatfirman MarLaw AB
2006 Biträdande jurist, Advokatfirman MarLaw AB
2004 Biträdande jurist, Kriström advokatbyrå
2001 Biträdande jurist, Advokatfirman MarLaw AB

Utbildning

2001 Juristexamen, Stockholms Universitet
1996 Juris kandidat, Stockholms Universitet

Medlemskap

2007 Sveriges Advokatsamfund
Svenska föreningen för upphovsrätt – SFU
International Chamberce of commerce – marketing committe

Specialistområden

Marknadsföringsrätt, Immaterialrätt, Upphovsrätt, Varumärkesrätt, Mönsterrätt, Patenträtt, IT-rätt, Avtalsrätt, GDPR, Processrätt, Tvistlösning, granskningsuppdrag

Språk

Svenska, engelska