Daniel Tornberg

Advokat CEO Partner

Kontaktinformation

+ 46 70 618 88 28

daniel.tornberg@marlaw.se

Kompetensprofil

Daniel Tornberg är specialiserad på marknadsrätt, upphovsrätt, avtalsrätt och IT–relaterad medierätt. Även inriktad på att skriva och hantera branschens avtal samt tvistlösning. Författare till Medierätt 2 – Marknadsrätt och Medierätt 3 – Upphovsrätt.
En av Sveriges mest rutinerade processombud vid Marknadsdomstolen. Även erfarenhet som ombud vid EU-domstolen och Högsta Domstolen. Flitigt anlitad som föreläsare av universitet, högskolor, organisationer och företag.

Erfarenhet

2009 VD, Advokatfirman MarLaw AB
2008 Partner, Advokatfirman MarLaw AB
2006 Biträdande jurist, Advokatfirman MarLaw AB
2004 Biträdande jurist, Kriström advokatbyrå
2001 Biträdande jurist, Advokatfirman MarLaw AB

Utbildning

2001 Jurist kandidat, Stockholms universitet

Medlemskap

2007 Sveriges Advokatsamfund

Specialistområden

Marknadsrätt, Upphovsrätt, Varumärkesrätt, IT-rätt, Avtalsrätt, GDPR

Språk

Svenska, engelska