Erik Victor Ragnå

Advokat

Kontaktinformation

+ 46 70 730 84 18

erik.ragna@marlaw.se

Kompetensprofil

Erik arbetar med frågor kopplade till både allmän marknadsföringsrätt såväl som speciallagstiftning kopplad till exempelvis marknadsföring av konsumentkrediter, alkohol och livsmedel. Erik arbetar även med immaterialrättsliga ärenden såsom upphovs- och varumärkesrättsliga licensieringsfrågor. Utöver detta bistår också Erik klienter med IT-rättsliga uppdrag i form av exempelvis integritetsfrågor samt förhandling och framtagande av mjukvaruutvecklingsavtal. Utöver detta arbetar Erik också med rådgivning kopplad till mer allmänna kommersiella avtal. Erik företräder även regelbundet klienter i domstol såväl som mot myndigheter och konkurrenter.

Erfarenhet

2018 Advokat, Advokatfirman MarLaw AB
2014 Biträdande jurist, Advokatfirman MarLaw AB

Utbildning

2014 Juristexamen, Uppsala Universitet

Medlemskap

2018 Ledamot Sveriges Advokatsamfund

Specialistområden

Marknadsrätt, Upphovsrätt, Varumärkesrätt, IT-rätt, Avtalsrätt, Affärsjuridik, Konsumenträtt, Tvistelösning

Språk

Svenska, engelska