Erik Victor Ragnå

Advokat

Kontaktinformation

+ 46 70 730 84 18

erik.ragna@marlaw.se

Kompetensprofil

Erik arbetar med frågor kopplade till både allmän marknadsföringsrätt såväl som speciallagstiftning kopplad till exempelvis marknadsföring av konsumentkrediter, alkohol och livsmedel. Erik arbetar även med immaterialrättsliga ärenden såsom upphovs- och varumärkesrättsliga licensieringsfrågor. Utöver detta bistår också Erik klienter med IT-rättsliga uppdrag i form av exempelvis integritetsfrågor samt förhandling och framtagande av mjukvaruutvecklingsavtal. Erik har också erfarenhet av arbete med kommersiella avtal som distributionsavtal och aktieägaravtal och företräder även regelbundet klienter i domstol, såväl mot myndigheter som konkurrenter. Erik har dessutom som secondee arbetat som bolagsjurist på ett globalt elektronikföretag med fokus på bl.a. kommersiella avtal samt marknadsföringsrätt och immaterialrätt.

Erfarenhet

2018 Advokat, Advokatfirman MarLaw AB
2014 Biträdande jurist, Advokatfirman MarLaw AB

Utbildning

2014 Juristexamen, Uppsala Universitet

Medlemskap

2018 Ledamot Sveriges Advokatsamfund

Specialistområden

Marknadsrätt, Upphovsrätt, Varumärkesrätt, IT-rätt, Avtalsrätt, Affärsjuridik, Konsumenträtt, Tvistelösning

Språk

Svenska, engelska