Jonas Holm

Senior Associate

Kontaktinformation

+46 76 044 09 49

jonas.holm@marlaw.se

Kompetensprofil

Jonas Holm är specialiserad inom affärsjuridik, immaterialrätt, dataskydd, tvistelösning och förvaltningsrätt. Jonas har gedigen erfarenhet från internationellt arbete med immaterialrätt, dataskyddsfrågor, lagstiftningsarbete och kollektiv rättighetsförvaltning i en EU-kontext och har arbetat som sakkunnig i Regeringskansliet. Han företräder regelbundet företag, organisationer och privatpersoner vid tvistelösning och i domstol. Jonas har skrivit författningskommentarer till upphovsrättslagen, är en flitigt anlitad föreläsare vid universitet och högskolor och är också specialiserad på juridik som rör forskning och högre utbildning samt bibliotek och har ett särskilt intresse för juridiska frågor relaterade till ny teknik och digitalisering.

Erfarenhet

2019, Sakkunnig, Regeringskansliet
2018, Biträdande jurist, Advokatfirman Marlaw
2013-2018, Universitetsjurist, Stockholms universitet
2008-2010, Paralegal, HI3G Access AB (”3”)

Utbildning

2013, Juristexamen, Stockholms universitet
2013, Filosofie kandidatexamen Kulturvetarprogrammet, Stockholms universitet
2011, Juridiska studier, University of Westminster, London

Medlemskap

2018 - LIBER, Organisationen för forskningsbibliotek i Europa, Juridisk expertgrupp
2018 – AIPPI International Association for the Protection of Intellectual Property
2015 – Svenska Föreningen för Upphovsrätt (SFU)
2018 – Institutet för Rättsinformatik, nätverk
2018 – Institutet för Immaterialrätt och Marknadsrätt, nätverk

Specialistområden

Immaterialrätt, Integritetsskyddsjuridik (GDPR), Avtalsrätt, Förvaltningsrätt

Språk

Svenska, Engelska,