Julia Asplund

Advokat

Kontaktinformation

+46 70 331 30 56

julia.asplund@marlaw.se

Kompetensprofil

Julia Asplund är särskilt inriktad på marknads- och immaterialrätt, men arbetar även med avtals- och affärsjuridiska frågor. Julia biträder klienter i mål och ärenden inom nämnda rättsområden vid Patent- och marknadsrättsdomstolarna liksom vid allmänna domstolar i landet. Hon föreläser även regelbundet vid utbildningsinstitut samt för företag och organisationer.

Erfarenhet

2015 Advokat, Advokatfirman MarLaw
2011-2015 Biträdande jurist, Gernandt & Danielsson Advokatbyrå
2010-2011 Tingstjänstgöring, Norrköpings tingsrätt
2009 Trainee, Europaparlamentet Bryssel
2009 Bolagsjurist, If Skadeförsäkring

Utbildning

2008 Juris kandidat, Stockholms universitet

Medlemskap

Internationella föreningen för immaterialrätt (AIPPI)
Ledamot Sveriges Advokatsamfund

Specialistområden

Marknadsrätt, Immaterialrätt, Avtalsrätt, Affärsjuridik, Tvistelösning

Språk

Svenska, Engelska