Martin Zeitlin

Associate

Kontaktinformation

072-209 70 38

martin.zeitlin@marlaw.se

Kompetensprofil

Martin Zeitlin anslöt sig till MarLaw under pågående juridikstudier och har fortsatt arbeta hos oss som biträdande jurist. Idag tillhandahåller Martin strategisk rådgivning till klienter framförallt inom marknadsrätt, allmän immaterialrätt och dataskydd, men han har även särskild kompetens inom IT- och speljuridik. Martin arbetar därtill med kommersiell avtalsrätt och biträder klienter vid tvistelösning.
Martin är medlem i Konkurrens- och marknadsrättsliga föreningen och har agerat nationell rapportör i immaterialrätt för Sverige i International League of Competition Law (LIDC) under år 2018.

Erfarenhet

2018, Biträdande jurist, Advokatfirman MarLaw
2018, Uppsatspraktik, Advokatfirman MarLaw

Utbildning

2018, Juristexamen, Uppsala universitet
2017, Juridik, University of Glasgow

Medlemskap

2018, Konkurrens- och marknadsrättsliga föreningen

Specialistområden

Marknadsrätt, immaterialrätt, dataskydd, IT-rätt, speljuridik, kommersiell avtalsrätt

Språk

Svenska, Engelska