Martin Zeitlin

Associate

Kontaktinformation

072-209 70 38

martin.zeitlin@marlaw.se

Kompetensprofil

Martin agerar ombud för och tillhandahåller strategisk rådgivning till klienter inom framförallt marknadsrätt, allmän immaterialrätt och dataskydd inbegripet närliggande kommersiell avtalsrätt och tvistlösning. Han har även särskild kompetens inom upphovsrätt och intresse för nya teknologiers juridiska dimensioner. Utöver detta håller Martin regelbundet föreläsningar för en bred mängd olika organisationer.
Martin är medlem i Konkurrens- och marknadsrättsliga föreningen och har agerat nationell rapportör i immaterialrätt för Sverige i International League of Competition Law (LIDC) under år 2018.

Erfarenhet

2018, Biträdande jurist, Advokatfirman MarLaw
2018, Uppsatspraktik, Advokatfirman MarLaw

Utbildning

2018, Juristexamen, Uppsala universitet
2017, Juridik, University of Glasgow

Medlemskap

2018, Konkurrens- och marknadsrättsliga föreningen / The International League of Competition Law (LIDC)

Specialistområden

Marknadsrätt, immaterialrätt, dataskydd, IT-rätt, tvistlösning, kommersiell avtalsrätt

Språk

Svenska, Engelska