Staffan Wilow

Advokat

Kontaktinformation

+46 70 564 30 12

staffan.wilow@marlaw.se

Kompetensprofil

Staffan har arbetat med svensk och internationell affärsjuridik sedan 1982 och har processerfarenhet från förhandlingar inför ett stort antal underrätter, samtliga hovrätter och Högsta domstolen i Sverige samt EU-domstolen i Luxemburg. Han har en omfattande och mångårig erfarenhet som styrelseledamot i svenska och internationella bolag/associationer inom automobilindustri, finansmarknad, utbildning och kreditmarknadsbolag och tilldelades för mångårigt associationsrättsligt engagemang för finska affärs- och kulturintressen den Vita Rosens Orden (rFVR) år 2000.
Staffan är flitigt anlitad utbildare och föreläsare, särskilt inom området Life science mot industrin, Uppsala Universitet, Läkemedelsakademin m.fl.
Staffan har även mer än 20 års erfarenhet av ägande och förvaltning av kommersiella fastigheter.
Publikationer: "Kommentar till Skadeståndslagen" Norstedts Juridik 2002 (medförfattare Kay Wilow)
Kurslitteratur vid Stockholms Universitet: "Kredithandboken, en praktisk vägledning i kreditarbetet", Norstedts Juridik 2008 (medförfattare Roland Sigbladh)
Under flera år rekommenderad av https://uk.practicallaw.thomsonreuters.co.uk som rekommenderad samt högt rekommenderad i flera ansvarsområden inom Life Science.

Erfarenhet

2017, Advokat, Advokatfirman MarLaw AB
1986-2017, Advokatverksamhet som partner i advokatfirmorna Advokatkollegiet KB ( sedemera Advokatfirman af Petersen KB)
Advokatfirman Wilow & Partner KB
Advokatfirman Gunnard Holst Cederlöv AB
1993-1995, Bolagsjurist inom Procordiakoncernen, Pharmacia AB
1982-1986, Biträdande jurist, Advokatfirman Schön
1985, Samfundsledamot, Sveriges Advokatsamfund
1982-1983, Fiskalsutbildning Svea hovrätt
1982, Tjänst vid Stockholmspolisen inom ramen för Domstolsverkets notariemeritering
1980-1982, Tingsnotarie, Nacka tingsrätt

Utbildning

1980, Jur. kand, Stockholms Universitet

Medlemskap

1985, Samfundsledamot, Sveriges Advokatsamfund
2004-2009, Ordförande, Svenska Kreditföreningen

Specialistområden

Språk

Svenska, Engelska