Ny upplaga av Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation blir gällande i Sverige

Den 1 juli 2019 börjar en ny upplaga av Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation att gälla i Sverige. Reformen innebär framför allt en anpassning till den snabba digitala utvecklingen, med funktioner och beteenden på internet som tidigare upplagor inte täckte. Detta för att regelverket och därmed företags reklam och marknadskommunikation ska fortsätta att bibehålla sin relevans och trovärdighet. Reformtyngdpunkterna kan sammanfattas enligt följande:

 • Ett utvidgat aktörsbegrepp som medför ett teknikneutralt ansvar för fler aktörer i marknadsföringsbranschen, t ex influencers, vloggare och ad tech-företag.
 • Tydligare transparens på och uppdelning mellan kommersiellt innehåll kontra redaktionellt innehåll.
 • En ny begreppsapparat och högre ställda krav för områden som intressebaserad reklam (IBA) och direktmarknadsföring tillsammans med digital marknadskommunikation.

Läs de nya reglerna här.

Så kan ett samarbete se ut

analys_1

Behovsanalys

Behovsanalys

 • Situation här och nu
 • Behov: Våra färdiga ”paket” eller skräddarsytt?
 • Tidsplan och omfattning
upplagg

Upplägg

Upplägg

 • Samarbetsförslag
 • Team hos er och från oss
 • Budget
kvalitetssakring

Arbetsprocess

Arbetsprocess

 • Kontinuerlig kontakt
 • Inlagor, dokumentation, ansökningar
 • Beslut från myndigheter
uppfoljning_1

Uppföljning

Uppföljning

 • Utvärdering
 • Nästa steg?
 • Vår spetskompetens till er tjänst

Ny spellag

Tärningen är kastad. Nu kommer den nya spellagen – sök licens!

Läs hela nyheten