KONSUMENTVERKET TAR STÄLLNING I FRÅGAN OM RESE- OCH UPPLEVELSEBOLAGENS FÖRSÖK ATT FRÅNGÅ ÅTERBETALNING I PENGAR

2020-06-11

Till följd av coronapandemin är det många resor och evenemang som ställs in. Konsumentverket har uppmärksammat att konsumenter i flera fall erbjudits presentkort eller löfte om senare evenemang i stället för återbetalning i pengar. Konsumentverket tar nu ställning med ståndpunkt i konsumentens rätt att få tillbaka sina pengar. [Konsumentverkets ställningstagande finner du här.] Ställningstagandet ska vara till hjälp för drabbade konsumenter och verka vägledande för företag i branschen. Ställningstagandet görs mot bakgrund av konsumentens rättigheter enligt paketreselagen (2018:1217) och EU:s fyra förordningar om  passagerarrättigheter avseende inställda resor. Angående evenemang hänvisar myndigheten till bilagan till direktiv 93/13/EGG om oskäliga avtalsvillkor (den s.k. grå listan).

 

Både näringsidkare och konsumenter drabbas av att resor och evenemang ställs in till följd av Folkhälsomyndighetens råd och UD:s avrådan från resor för att minska risken för smittspridning. Många företag har försökt frångå konsumenternas rätt till återbetalning genom försök att förmå konsumenterna att acceptera presentkort eller löfte om senarelagt arrangemang. Det är en svår ekonomisk situation för de näringsidkare som tvingas ställa in evenemang och resor. Konsumentverket tar dock tydlig ståndpunkt i att konsumenten har rätt att få sina pengar tillbaka. Villkor i avtal som anger att näringsidkaren ska behålla pengarna som konsumenten betalat, trots att inga tjänster utförts, är oskäliga när näringsidkaren själv säger upp avtalet enligt lagen om avtalsvillkor i konsumentförhållanden (1994:1512) och punkten f i den grå listan.

 

Coronavirusets spridning och de beslut som fattas av myndigheter till följd av detsamma kan innebära giltig grund för att ställa in ett evenemang och därmed häva avtalet mellan arrangör och konsument. Utgångspunkten för hävning är att prestationerna ska återgå, vilket innebär att konsumenten har rätt att återfå sina pengar enligt 43–44 §§ konsumentköplagen (1990:932) och 29–30 §§ konsumenttjänstlagen (1985:716). Näringsidkaren kan erbjuda konsumenten ett tillgodohavande vilket konsumenten har rätt att avböja till förmån för återbetalning i pengar. Myndigheten tillägger i ställningstagandet att om presentkort erbjuds bör dessa vara giltiga i tio år enligt reglerna i 2 §§ preskriptionslagen (1981:130) eftersom en kortare giltighetstid kan vara oskälig med hänsyn till rådande omständigheter och skulle innebära en stor nackdel för konsumenterna.

Se fler nyheter

Contact us

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

MarLaw värnar om din integritet och hanterar dina personuppgifter i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning. Advokatfirman MarLaw (org.nr 556358-3508) är personuppgiftsansvarig för samtliga uppgifter som du lämnar i detta formulär. All behandling vi gör sker i enlighet med denna policy. Om du har några frågor är du välkommen att kontakta oss.