Ny spellag

2018-11-05

Från och med den 1 januari 2019 börjar en ny spellag gälla i Sverige. Den nya lagstiftningen innebär i korthet nya åtgärder för att främja konsumentskydd och licensplikt för de flesta verksamheter. Konsumentskyddet består framförallt av att alla spelare måste registreras och allt spelande måste ske genom spelkonton. De som tillhandahåller spel måste även inför åtgärder för att skydda spelare mot överdrivet spelande och därtill se till att det finns funktioner som hjälper spelarna minska sitt spelande vid behov. Detta följer av den så kallade omsorgsplikten som betonas i den nya lagstiftningen. Licenser kan sedan den 1 augusti 2018 sökas hos tillsynsmyndigheten. För att få licens krävs det att omfattande dokumentation (på svenska) lämnas till tillsynsmyndigheten bestående av bland annat information om corporate governance, compliance-funktion, finansiell information med mera.

Tillsynsmyndigheten får utökade befogenheter och kan även ingripa för det fall marknadsföringen inte är måttfull. Därutöver introduceras nya skatteregler och straffrättsliga sanktioner.

MarLaw kan bistå med all rådgivning i förhållande till sökande av tillstånd och regulatorisk efterlevnad för spelbolag. Kontakta oss idag!

Se fler nyheter

Contact us

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

MarLaw värnar om din integritet och hanterar dina personuppgifter i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning. Advokatfirman MarLaw (org.nr 556358-3508) är personuppgiftsansvarig för samtliga uppgifter som du lämnar i detta formulär. All behandling vi gör sker i enlighet med denna policy. Om du har några frågor är du välkommen att kontakta oss.