Ny vägledning klargör rollerna ansvarig och biträde enligt GDPR

2020-10-23

Europeiska dataskyddsstyrelsen har nyligen kommit med en närmare vägledningom de olika ansvarsrollerna som regleras genom GDPR; personuppgiftsansvarig(a), gemensamt personuppgiftsansvariga och personuppgiftsbiträden. Vägledningen tydliggör vilka följderna blir av att ha en av dessa roller och hur man bör resonera för att bestämma vilken ansvarsroll en viss aktör har i förhållande till en viss personuppgiftbehandling. Vidare innehåller vägledningen även förslag på konkreta åtgärder såsom upprättande av avtal eller personuppgiftsbiträdesavtal för olika relationer aktörer emellan. Inte
minst med anledning av dagens förhållandevis komplexa IT-miljöer kan det vara svårt att bedöma vilken organisation som är personuppgiftsansvarig och vilken som är biträde. Det har funnits ett behov av en närmare vägledning kring dessa frågor då själva förordningen ger förhållandevis knapp vägledning. JP Infonets expert advokat Alexander Jute analyserar vägledningen och ger tips på vilka åtgärder man som organisation bör vidta för att säkerställa att man uppfyller sitt ansvar enligt GDPR. Läs hela artikeln här.

Se fler nyheter

Contact us

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

MarLaw värnar om din integritet och hanterar dina personuppgifter i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning. Advokatfirman MarLaw (org.nr 556358-3508) är personuppgiftsansvarig för samtliga uppgifter som du lämnar i detta formulär. All behandling vi gör sker i enlighet med denna policy. Om du har några frågor är du välkommen att kontakta oss.