Rätt till återbetalning av inställda resor och evenemang med anledning av coronapandemin

2020-07-01

ARN har nyligen slagit fast att konsumenter har rätt att få tillbaka pengarna när bolag och arrangörer ställer in resor och evenemang på grund av coronapandemin. ARN:s beslut är dock endast rekommendationer och är inte juridiskt bindande. I en analys som finns publicerad på JP Marknadsrätt med MarLaw går advokat Cecilia Torelm Tornberg, partner och advokat hos Advokatfirman MarLaw igenom ett antal beslut från ARN om återbetalning av rese- och evenemangbiljetter på grund av covid-19. Nedan redogörs för ett sammandrag av analysen.

 

Utgångspunkten är att avtal ska hållas och att vardera parter ansvarar för att uppfylla sin del av avtalet. Tvingande myndighetsbeslut och restriktioner med anledning av coronapandemin innebär ibland att det finns en giltig grund för att exempelvis ställa in ett evenemang och häva avtalet. I dessa fall ska som utgångspunkt prestationerna återgå dvs konsumenten har rätt till återbetalning.

De vägledande besluten från ARN slår fast att rese- och evenemangsbolagen blir som utgångspunkt återbetalningsskyldiga om de själva ställer in resan eller evenemanget. Avtalsvillkoren blir avgörande för hur stor återbetalningsskyldigheten är. Tvingande lagregler i paketreselagen kan göra avtalsvillkoren verkanslösa. När konsumenten valt att köpa en icke återbetalningsbar biljett följer ingen återbetalningsskyldighet för ett resebolag när konsumenten självmant avbokar biljetten och situationen inte omfattas av paketreselagen.

De vägledande besluten från ARN är inte juridiskt bindande utan ska ses som rekommendationer. De ger dock tydlig vägledning om vad som gäller för event och resor som ställts in med anledning av coronapandemin. Det bör dock noteras att force majeure kan åberopas i fall där man ingått avtalet innan pandemin bröt ut och rådande omständigheter inte kunnat förutses. Det går alltså inte på samma sätt att använda sig av force majeure-klausuler vid avtal som ingås nu under rådande pandemi.

 

Fullständig analys finns på JP Marknadsrätt med MarLaw.

Se fler nyheter

Contact us

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

MarLaw värnar om din integritet och hanterar dina personuppgifter i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning. Advokatfirman MarLaw (org.nr 556358-3508) är personuppgiftsansvarig för samtliga uppgifter som du lämnar i detta formulär. All behandling vi gör sker i enlighet med denna policy. Om du har några frågor är du välkommen att kontakta oss.