”SPONSORED POST” ÄR EN TILLRÄCKLIG REKLAMMARKERING

2018-01-31

Nu har domen från Patent- och marknadsdomstolen (PMD) kommit i det uppmärksammade målet mellan Konsumentombudsmannen (KO) och Alexandra Media Sweden AB (Alexandra Media) vars företrädare är den kända influensern Alexandra Nilsson som har gått under pseudonymen ”Kissie” samt hennes nätverk Tourn Media AB (Tourn Media). Läs mer här..