Nytt konsumentskyddsdirektiv införs i Sverige

Ett moderniserat konsumentskydd (SOU 2021:17) ställer högre och tuffare krav på marknadsföring riktad mot konsumenter. Dessutom föreslås att sanktionerna ska bli kraftfullare, likt GDPR med belopp upp till 10 % av ett bolags årsomsättning. De höga marknadsföringsavgifterna ska även kunna påföras vid minde allvarliga överträdelser av god marknadsföringssed.

Den 27 november 2019 antogs Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/2161 om ändring av rådets direktiv 93/13/EEG och Europaparlamentets och rådets direktiv 98/6/EG, 2005/29/EG och 2011/83/EU vad gäller bättre upprätthållande och modernisering av unionens konsumentskyddsregler (ändringsdirektivet). Direktivet ska vara genomfört i nationell rätt senast den 28 november 2021. Nya bestämmelser införs därför om otillbörlig marknadsföring som medför ökade informationskrav vid erbjudanden och ranking av produkter på Internet. Det finns även nya tuffare regler för prisinformation och ångerrätt vilket framförallt påverkar näringsidkare som säljer produkter och tjänster på nätet.

För mer information, läs artikeln Risk för skyhöga böter när konsumentskyddsdirektivet införs i Sverige.

Kontakta advokat Daniel Tornberg, CEO / Advokat / Partner, vid frågor.

daniel.tornberg@marlaw.se | P: +46 8 23 07 35 | M: +46 70 618 88 28

 

Kontakta oss

MarLaw skyddar din integritet och hanterar din personliga information i enlighet med tillämpliga dataskyddslagar. Advokatbyrån MarLaw (organisationsnummer 556358-3508) ansvarar för personuppgifter som skickas till oss. All behandling av personuppgifter utförs enligt denna policy. Om du har några frågor är du välkommen att kontakta oss.