Medierätt 3

 

 

Författare: Thomas Carlén-Wendels, Daniel Tornberg.

Detta är den tredje boken i en serie om tre. Medierätt 1–3 tar tillsammans ett helhetsgrepp på mediejuridiken genom att fokusera på sådana lagar och regler som reglerar innehållet i våra olika medier.