TT Kompetens

Bilder, video, GDPR och juridiken

Specialkurs 27 november 2019

Bilder och video sprids rekordsnabbt via en rad olika kanaler, inte minst sociala medier. Men många gånger råder oklarhet kring hur materialet får användas. Vilka avtal finns med fotografer och leverantörer? Får bilder och videomaterial göras sökbara hur som helst?

Att använda bilder på människor innebär också en personuppgiftsbehandling som omfattas av personuppgiftsregleringen. Den nya dataskyddsförordningen (GDPR) som trädde ikraft i maj 2018 innebär att all behandling av personuppgifter, även bilder, kräver laglig grund. Det krävs alltså bra rutiner för bildhantering enligt GDPR och även bra rutiner för hur äldre bildmaterial ska tas om hand.

Kameraövervakning och användning av nya tekniker så som ansiktsigenkänning ställer också krav på kunskap och rutiner.

TT Kompetens utbildning vänder sig till alla som har ansvar för eller arbetar med bilder samt bild- och videoarkiv inom myndigheter, kommuner, landsting, företag, museer, organisationer, föreningar, etc.

Utbildningen tar bland annat upp:

 • Upphovsrätt och bilder – grundläggande upphovsrätt med inriktning på bild och film.
 • Bilder och video som tas av anställda inom organisationen. Vem äger bilder/video, hur får de användas?
 • Upphovsrätt till innehållet i bilden. En känd tavla syns i bakgrunden; vad gäller?
 • Bildanvändning och GDPR – vilka rutiner krävs? När ska samtycke användas och fungerar modellavtal?
 • GDPR och ansiktsigenkänning – är det framtidens teknik?
 • Kameraövervakningslagen – vad gäller praktiskt?
 • Bildvävning på nätet och i sociala medier samt genomgång av länkning.
 • Vad får/ska lagras i arkivet? En digital bild/video som köpts för en enstaka publicering – ska den raderas efter publiceringen?
 • Bilder på offentlig konst – vad gäller?
 • Avtalsfrågor – vad är det vi köper och hur regleras användning och ersättning?
 • Bilder som köps från bilddatabaser på nätet eller Creative commons – hur säkras användningen utifrån GDPR och upphovsrätten?

Under dagen varvas teori med praktiska exempel och diskussioner.

—-

En av frågorna som diskuteras under utbildningen är när en verksamhet drabbas av sanktioner på grund av GDPR. Nyligen har Datainspektionen utfördat en sanktionsavgift för att en skola använt ansiktsigenkänning via kamera. Läs mer om fallet HÄR.

Utbildare: Katarina Ladenfors, advokat, specialist på medierätt samt mycket erfaren utbildare.

Datum: Onsdag 27 november 2019, kl 09:15 – 16:15

Lokal: Advokatfirman MarLaw, Nybrogatan 11, Stockholm Hitta hit.

Kod: K2250

Pris: 5 980 kronor exklusive moms. Kaffe, lunch och dokumentation ingår.

Anmälan: Boka plats på TT Kompetens webbplats (HÄR). 

Sagt om tidigare utbildningar. Läs mer

Contact us

 • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

MarLaw värnar om din integritet och hanterar dina personuppgifter i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning. Advokatfirman MarLaw (org.nr 556358-3508) är personuppgiftsansvarig för samtliga uppgifter som du lämnar i detta formulär. All behandling vi gör sker i enlighet med denna policy. Om du har några frågor är du välkommen att kontakta oss.