TT Kompetens

Bildjuridik - för dig som arbetar med bilder och bildarkiv

Utbildning torsdag 22 november 2018 med utbildare Katarina Ladenfors

Bild- och videoarkiven växer rekordsnabbt. Samtidigt används och sprids bilder och video snabbt via en rad olika kanaler, inte minst sociala medier. Men många gånger råder oklarhet kring hur material som samlas i arkiv får användas. Vilka avtal finns med fotografer och leverantörer? Får bilder och videomaterial göras sökbara hur som helst?

Att använda bilder på människor innebär också en personuppgiftsbehandling som omfattas av personuppgiftsregleringen. Den nya dataskyddsförordningen (GDPR) som träder ikraft 25 maj 2018 innebär att all behandling av personuppgifter, även bilder, kräver laglig grund. Har ni upprättat de rutiner som krävs för bildhantering enligt GDPR och har ni rutiner för hur det ”gamla” bildarkivet ska tas om hand?

TT Kompetens utbildning vänder sig till alla som har ansvar för eller arbetar med bilder, bild- och videoarkiv inom myndigheter, kommuner, landsting, företag, museer, organisationer, föreningar, etc.

Utbildningen tar bland annat upp:

 • Upphovsrätt och bilder – grundläggande upphovsrätt med inriktning på bild och film.
 • Arkivbilder enligt den gamla fotolagen, hur får dessa bilder användas?
 • Bilder och video som tas av anställda inom organisationen. Vem äger bilder/video, hur får de användas?
 • Upphovsrätt till innehållet i bilden. En känd tavla syns i bakgrunden; vad gäller?
 • Avtalsfrågor – vad är det vi köper och hur regleras användning och ersättning?
 • Upphandling av fotograftjänster – vad bör man tänka på?
 • Bildvävning på nätet och i sociala medier samt genomgång av länkning.
 • När krävs tillstånd från personer som är fotograferade eller videofilmade? Vad säger GDPR om bildanvändning och vilka rutiner krävs?
 • Vad får/ska lagras i arkivet? En digital bild/video som köpts för en enstaka publicering – ska den raderas efter publiceringen?
 • Bilder på offentlig konst – vad innebär Högsta domstolens nya beslut?
 • Bilder som köps från bilddatabaser på nätet eller Creative commons – hur säkras användningen?

Under dagen varvas teori med praktiska exempel och diskussioner.

Pris: 5 900 kr exkl. moms. Kaffe, lunch och dokumentation ingår.

Anmälan: man anmäler sig på TT Kompetens hemsida genom att gå in här (Kod K2229).

Tid: Kl 09.15–16.15

Plats: Advokatfirman MarLaw, Mötesentré: Nybrogatan 11, 5tr.

Contact us

 • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.