Marknadskriget

 

 

Köp den här

 

”För lite mer än femtio år sedan skedde en nästan revolutionerande förändring av den rättsliga ordningen för reklam och annan marknadsföring. Från att ha skötts av näringslivets egna organisationer blev den nu en statlig uppgift. Marknadsdomstolen och Konsumentombudsmannen (KO) inrättades och Sverige fick en ny konsumentpolitik och en ny lagstiftning.

Företag och marknadsförare kände ett stort behov av kvalificerad rådgivning. Detta fick till följd att näringslivets organisationer skapade Konsultbyrån för Marknadsrätt, som snabbt fick en central position. Den verksamheten har sedermera vuxit och blivit MarLaw, advokatbyrån specialiserad på marknadsrätt.

Boken lyfter fram höjdpunkter från denna spännande resa genom att göra tio nedslag på särskilda centrala avgöranden genom åren.”

Ulf Bernitz, professor i Europarätt vid Stockholms universitet.

 

 

Läs ett kapitel här

Testa vår Express Compliance Check

Gör en kostnadsfri marknadsrättslig kontroll online och få reda på om din marknadsföring innebär juridiska risker. Vid frågor kontakta oss.

Lanseras snart