Marknadsföringslagen

“Marknadsföringen får inte vara vilseledande eller på annat sätt otillbörlig gentemot konsumenter eller andra näringsidkare”

Marknadsföringslagen (2008:486) är den lag i Sverige som i första hand reglerar hur marknadsföring får genomföras och vad den måste innehålla. Marknadsföringen får inte vara vilseledande eller på annat sätt otillbörlig gentemot konsumenter eller andra näringsidkare. Det är genom marknadsföringslagen som EU-direktivet 2005/29/EG om otillbörliga affärsmetoder implementerats i svensk rätt. Direktivet innehåller bland annat den så kallade svarta listan som innehåller marknadsföring som presumeras vara otillbörlig. Bland annat omnämns hur man använder begreppet gratis. Direktivet liksom marknadsföringslagen innehåller även bestämmelser i fråga om marknadsföring av alkoholhaltiga drycker eller tobaksvaror som har särskilda regler som måste följas när i fråga om marknadsföring av denna typ av produkter.

Processer om marknadsföring och om den ska anses vara otillbörliga exempelvis för att är vilseledande eller misskrediterande gentemot konkurrenter förs i Patent -och marknadsdomstolen. Advokatfirman MarLaw arbetar dagligen med marknadsföringslagen och har vid flera tillfällen företrätt företag i Marknadsdomstolen och bistått företag med att i förväg granska och vara rådgivande när det kommer till marknadsföringsåtgärder i olika medium däribland TV och tidningar. Har du frågor om marknadsföringsåtgärder är du välkommen att kontakta våra jurister.