PRV

“Patent- och registreringsverket, PRV, är myndigheten för immaterialrätt”

Patent- och registreringsverket, PRV, är myndigheten för immaterialrätt. PRV är en avgiftsfinansierad myndighet vars uppdrag är att främja innovation genom att erbjuda patent, design- och varumärkesskydd. Inom PRV:s verksamhetsområde ligger även upphovsrättsliga frågor, namnbyte för personer och ansökningar om utgivningsbevis för tidskrifter.

PRV:s verksamhet bedrivs från två kontor, ett i Stockholm där verksledningen sitter tillsammans med patentavdelningen och marknadsavdelningen. På PRV:s kontor i Söderhamn arbetar design- och varumärkesavdelningen som hanterar PRV:s ärenden som avser design, varumärken, periodisk skrift och personnamn.

Vi hjälper företag och organisationer att identifiera, skydda och kommersialisera immateriella rättigheter samt utveckla immaterialrättsliga strategier. Våra jurister har en bred specialistkompetens inom immaterialrättsliga områden, såsom upphovsrättsliga verk, design- och varumärkesskydd och patenträtt. Vår specialistkompetens innebär att vi erbjuder kvalificerad rådgivning inom immaterialrättsområdet samt bistår klienter vid ansökan om skydd hos PRV. Kontakta oss för rådgivning.