Events

Delta på våra utbildningar, seminarium och events för att erhålla senaste kunskapen inom marknads- och immaterialrätt. Läs mer om våra events här nedan.

Tidigare Evenemang

14/06/2023

Tid

12:00 – 13:00

Plats

Online via Zoom

Register here

The Swedish Antitrust and Unfair Competition Law Society (Konkurrens- och Marknadsrättsliga Föreningen) invites you to a webinar on the 14th of June.

Program

The questions that will be addressed are Question A and B from the LIDC congress in Milan 2022. This webinar will be conducted in English.

Question A: What could/should sustainability goals play in competition policy and enforcement and how are competition authorities addressing this?

Question B: “Green IP”: what is the role of intellectual property in sustainability?

The webinar is free of charge. Register by sending an e-mail to kmf@marlaw.se

Speakers

Julian Nowag, Director Master in European Business Law, Lund University
Julian Nowag is associate professor in EU law at Lund University specialised in EU and Competition Law and an associate at the Oxford Centre for Competition Law and Policy where he is on the editorial board of The Journal for Antitrust Enforcement as managing director.

Martin Zeitlin, Advokatfirman MarLaw
Martin Zeitlin is a member of the Swedish Bar Association and works at Advokatfirman MarLaw. Martin advices clients on matters of both non-contentious and litigious nature in the fields of unfair commercial practices, general intellectual property, and data protection. Martin regularly represents clients in supervisory authority actions as well as in litigation before the Swedish general public courts as well as the patent and market courts.

About The Swedish Antitrust and Unfair Competition Law Association
The purpose of the Swedish Antitrust and Unfair Competition Law Association is to promote interest in and knowledge of Swedish and international competition and unfair competition law. The association consists of roughly 150 members and, among other things, organises meetings and lectures and supports research and education in the relevant legal fields. Read more about the association.

About LIDC
LIDC, International League of Competition Law, is a Swiss independent scientific association founded in 1930. The purpose of the association is to promote a fair competition of the common market. The Association organizes an annual international congress and makes decisions on issues related to unfair competition and competition law among other things. Read more about LIDC.

22/05/2022

Tid

09.15-16.45

Plats

Online alt. Kammakargatan 10, Företagsekonomiska Instituten FEI

Register here

Märkningsdagen 2021

Varmt välkommen till Märkningsdagen 2021! Missa inte årets möjlighet att hålla dig uppdaterad på nyheter, kommande reglering och praxis på livsmedelsområdet. I år kommer vi bland annat att få höra om EU-kommissionens initiativ gällande ”Green claims” och vad som pågår inom flera andra aktuella märkningsområden. Arla Foods kommer att berätta om bolagets hållbarhetsstrategi och utmaningar med klimatkompensation. Vi får också en skanning av vad som händer på marknaden avseende pågående mål på livsmedelsområdet

Precis som tidigare år har vi bjudit in några av livsmedelsbranschens främsta företrädare och har förmånen att få presentera nedan programpunkter:

 • Aktuellt om märkning i bl.a. EU:s Jord till bord-strategi, Kristina Sjölin, Ämneskoordinator, Livsmedelsverket
 • Märkningar om hälsa och hållbarhet utifrån ett konsumentperspektiv, Jan Bertoft, Generalsekreterare Sveriges konsumenter
 • Plant Based Standard – en certifierad märkning för växtbaserade livsmedel, Henrik Thollander, VD Chefsrevisor, ControlCert
 • Plant Based Standard – en certifierad märkning för växtbaserade livsmedel, Henrik Thollander, VD Chefsrevisor, ControlCert
 • Begreppet probiotika vid märkning av livsmedel, Yanina von Weber, Regulatoriskt sakkunnig, Svensk Egenvård
 • ”Netto Noll Klimatavtryck” – en genomgång av Arlas hållbarhetsbudskap, Victoria Olsson, Hållbarhetschef, Arla Foods
 • Livsmedelsreklamens spelplan – en analys av marknaden, Katarina Ladenfors, Advokat, Advokatfirman MarLaw

14/05/2022

Tid

09.00–10.30

Plats

Online

Pris

1495 SEK (ex. moms) Anmälan är bindande.

Register here

Konsumentskyddets GDPR införs i Sverige

Ett moderniserat konsumentskydd (Regeringens proposition 2021/22:174) ställer högre och tuffare krav på marknadsföring riktad mot konsumenter. Dessutom föreslås att sanktionerna ska bli kraftfullare, likt GDPR med belopp upp till 4 % av ett bolags årsomsättning. Under detta webbinarium går vi igenom vad de nya bestämmelserna innebär i praktiken.

Under webbinariet kommer bland annat följande frågor att diskuteras:

 • Nya sanktioner upp till 4 % av årsomsättningen
 • Nya krav för hur pris ska anges vid marknadsföring av prissänkningar
 • Nya informationskrav innan ett avtal ingås
 • Nya regler vid rankning av tjänster och produkter samt produktrecensioner
 • Nya förutsättningar för ångerrätt
 • Det måste framgå om den som erbjuder en produkt till försäljning på en marknadsplats är näringsidkare eller inte
 • Distansavtalslagen omfattar även avtal som innebär betalningsförpliktelser och vissa fall där personuppgifter tillhandahålls.

Föreläsare:

Daniel Tornberg, CEO/Partner/Advokat, är specialiserad på marknadsföringsrätt, immaterialrätt, GDPR samt IT-rätt och har omfattande erfarenhet av kommersiell tvistlösning och avtalsrätt. Daniel är en av Sveriges mest erfarna processombud inom marknadsföringsrätt från den tidigare Marknadsdomstolen och nu Patent- och marknadsdomstolen (PMD) samt Patent- och marknadsöversdomstolen (PMÖD). Daniel har även erfarenhet från Högsta domstolen och EU-domstolen samt skiljedomstolar. Han är flitigt anlitad som utredare och granskningsman i komplexa marknadsföringsrättsliga samt immaterialrättsliga sammanhang.

Martin Zeitlin, Advokat, agerar ombud för och tillhandahåller strategisk rådgivning till klienter inom framförallt marknadsrätt, allmän immaterialrätt och dataskydd inbegripet närliggande kommersiell avtalsrätt och tvistlösning. Inom ramen för tvistlösning agerar han regelbundet ombud i såväl tillsynsärenden som tvister i allmän domstol och har även erfarenhet av skiljeförfaranden. Martin har även särskild kompetens inom upphovsrätt och intresse för nya teknologiers juridiska dimensioner.

Test our Express Compliance Check

Make a free of charge market law check online and find out if your marketing claims entails legal risks. In case of questions, please contact us.

Launching Soon