Events

Delta på våra utbildningar, seminarium och events för att erhålla senaste kunskapen inom marknads- och immaterialrätt. Läs mer om våra events här nedan.

Evenemang

09/12/2022

Tid

09:15 – 16:45

Plats

FEI Företagsekonomiska Institutet, Kammakargatan 10 alt. Online via FEIFLEX

Märkningsdagen 2022

Varmt välkommen till Märkningsdagen 2022 som arrangeras av Advokatfirman MarLaw och Herax Food Solutions! Missa inte årets möjlighet att hålla dig uppdaterat på nyheter, kommande regleringar och praxis på livsmedelsområdet.

Dagen kommer att genomföras som en hybrid – du kan välja att delta på plats eller följa dagen digitalt. I år sker Märkningsdagen i samarbete med Livsmedel i Fokus

Ordinarie pris: 3 395 kr
Medlemmar i Livsmedel i Fokus: 2 995 kr
Önskar du att delta på plats tillkommer en kostnad om 550 kr för frukost, lunch och fika.
Observera att antalet platser på plats är begränsat. 

Intresseanmälan: Anmäl ditt intresse att delta på Märkningsdagen genom att maila svar@marlaw.se 

För mer information besök Märkningsdagens hemsida.

Talare

Programpunkter och talare kommer att uppdateras löpande. 

Anna Wedholm, Konsult inom livsmedelssäkerhet och kvalitet, Herax Food Solution  

Anna är livsmedelsagronom och har doktorerat inom mjölkproduktlära. Sedan examen 2008 har Anna arbetat med produktutveckling och kvalité på ett hälsokostföretag. Anna har även tio års erfarenhet av myndighetsarbete från Livsmedelsverket. Där har hon arbetat som rådgivare mot företag och kontrollmyndigheter i frågor som rör tillämpning av livsmedelslagstiftningen. På Herax Food Solutions AB arbetar Anna med regelfrågor, märkningsgranskning och utbildningar.

Björn Andersson, KAM/kundansvarig på Förpackningsinsamlingen, FTI

Björn arbetar sedan 2015 som kundansvarig med företag framför allt inom dagligvaruhandeln, från mejerier, bagerier till vin och sprit samt tobak men också industriföretag. Att stötta företagen i frågor som rör producentansvaret för förpackningar och hur företagen på olika sätt kan utveckla sina förpackningar ur ett återvinningsperspektiv. Med sitt rikstäckande insamlingssystem för förpackningar har FTI ända sedan det bildades av näringslivet 1995, hjälpt företagen att lösa sitt producentansvar.

Martina Görnebrand, Livsmedelsagronom och ämneskoordinator på Livsmedelsverket

Martina arbetar som ämneskoordinator inom livsmedelsinformation vid avdelningen för EU-samordning och export på Livsmedelsverket. I arbetet ingår bland annat att delta i EU-kommissionens arbetsgrupp för livsmedelsinformation och i Codexkommittén för märkning. Martina har tidigare arbetat med tillämpningsfrågor inom livsmedelssinformation, märkning och allergi, både på Livsmedelsverket, som kvalitetschef och som utbildare och konsult.

Katarina Ladenfors, Advokat, Advokatfirman MarLaw  

Katarina Ladenfors är specialiserad på marknadsrätt, avtalsrätt och säljfrämjande åtgärder i Sverige och Norden. Katarina är särskilt inriktad på regleringen om marknadsföring och märkning av livsmedel. Hon är verksam som processombud vid domstol och biträder vid förhandlingar med myndigheter och privata organ. Katarina är även ordförande i IAB:s specialistgrupp Task force Legal & Policy. Flitigt anlitad som föreläsare av Universitet, högskolor, organisationer och företag. Författare till Medierätt 2 – Marknadsrätt.

08/11/2022

Tid

09:00 – 12:00

Plats

IFI Online

Till anmälan

Foto, film och ljud – juridik och avtal i sociala medier
Vad gäller avseende Schrems II, GDPR, modellavtal och andra juridiska frågeställningar?

 Digitaliseringen innebär ökade krav på att organisationer har kunskap om rättigheterna till det material som publiceras och det kan bli kostsamt att göra fel. Vi fördjupar oss i de lagar och regler som är viktiga att förstå och följa när vi använder oss av bild och video i vår verksamhet. Det är aktuellt inte minst vid publicering i sociala medier och i vår digitala marknadsföring.

Vi går även igenom relevanta nyheter med fokus på  Schrems II, GDPR och upphovsrätten. Vi går också igenom aktuella rättsfall. Vi får inte glömma att all behandling av personuppgifter, även bilder, kräver laglig grund. Webinariet är relevant för såväl offentlig som privat sektor.

Ur innehållet:

 • Användning av foto, film och ljud i sociala medier och i digital kommunikation och marknadsföring
 • Vem äger ansvaret för eget material och andra användares
 • Modellavtal och andra typer av leverantörsavtal – så utformar du ett bra och säkra avtal
 • Bilder som köps från bilddatabaser eller underleverantörer
 • Schrems II – vad innebär domslutet för användning av bilder i sociala medier och annan digital kommunikation och annonsering
 • Foto, film och ljud enligt GDPR
 • Bilder och filmer på anställda i marknadsföringen – detta är viktigt att tänka på
 • Att dela och länka i digitala kanaler
 • Integritetsskyddmyndighetens (IMYs) tillsyn och aktuella rättsfall
 • Vem äger rätten till bilder och rörligt material som delas

Föreläsare

Cecilia Torelm Tornberg Advokat/Partner
Cecilia Torelm Tornberg är advokat och partner vid Advokatfirman MarLaw AB. Hon är specialiserad på marknads- och immaterialrätt, avtalsrätt samt säljfrämjande åtgärder i Sverige och Norden. Hon är verksam som processombud vid domstol och biträder vid förhandlingar med myndigheter och privata organ. Cecilia är flitigt anlitad som föreläsare av Berghs School of Communication, universitet, högskolor, organisationer och företag.

05/09/2022

Tid

09:00- 10:30

Plats

IFI Online

Till anmälan

Uppfyller verksamhetens integritetspolicy de ökade kraven?
– Genomgång och lärdomar efter IMYs tillsyn av Klarna

I slutet av mars 2022 beslutade IMY efter tillsyn av Klarna att bristfällig information om personuppgiftsbehandling lämnades på flertalet punkter. IMY konstaterade att det ställs höga krav på att de registrerades rättigheter återges på ett precist, fullständigt och lättöverskådligt sätt, samt att de länder som är föremål för tredjelandsöverföringar preciseras. IMY konstaterade vidare att det återfanns brister både vad gäller precisering av för vilken tid personuppgifter lagras, eller enligt vilka kriterier denna bestäms, samt tydlig återgivning av för vilka ändamål och rättsliga grunder personuppgifter behandlas. Dessutom konstaterade IMY att det i samband med automatiserat beslutsfattande krävs att det tydligt framgår meningsfull information om logiken bakom, samt betydelsen av de förutsedda följderna med en sådan personuppgiftsbehandling. Beslutet innebär ett förtydligande vad gäller kraven på innehållet i en integritetspolicy.

 

Ur innehållet:

 • Vad omfattar och säger IMYs beslut gällande verksamhetens integritetspolicy?
 • Praktiska konsekvenser gällande kraven på våra integritetspolicys
 • Genomgång av relevanta brister och förslag på åtgärder
 • Så kan din verksamhet minimera brister – checklista
 • Sanktionens storlek och omfattning

Föreläsare

Cecilia Torelm Tornberg Advokat/Partner
Cecilia Torelm Tornberg är advokat och partner vid Advokatfirman MarLaw AB. Hon är specialiserad på marknads- och immaterialrätt, avtalsrätt samt säljfrämjande åtgärder i Sverige och Norden. Hon är verksam som processombud vid domstol och biträder vid förhandlingar med myndigheter och privata organ. Cecilia är flitigt anlitad som föreläsare av Berghs School of Communication, universitet, högskolor, organisationer och företag.

Hannah Fager, Associate
Hannah Fager är Associate på Advokatfirman MarLaw och är specialiserad på dataskydd, marknadsrätt, avtalsrätt samt förvaltningsrätt. Har tidigare arbetat som inhyrd bolagsjurist och som föredragande på Förvaltningsrätten i Stockholm. Hon är också en uppskattad föreläsare och lärare inom området.

Testa vår Express Compliance Check

Gör en kostnadsfri marknadsrättslig kontroll online och få reda på om din marknadsföring innebär juridiska risker. Vid frågor kontakta oss.

Lanseras snart