Events

Delta på våra utbildningar, seminarium och events för att erhålla senaste kunskapen inom marknads- och immaterialrätt. Läs mer om våra events här nedan.

Evenemang

09/12/2022

Tid

09:15 – 16:45

Plats

FEI Företagsekonomiska Institutet, Kammakargatan 10 alt. Online via FEIFLEX

Märkningsdagen 2022

Varmt välkommen till Märkningsdagen 2022 som arrangeras av Advokatfirman MarLaw och Herax Food Solutions! Missa inte årets möjlighet att hålla dig uppdaterat på nyheter, kommande regleringar och praxis på livsmedelsområdet.

Dagen kommer att genomföras som en hybrid – du kan välja att delta på plats eller följa dagen digitalt. I år sker Märkningsdagen i samarbete med Livsmedel i Fokus

Ordinarie pris: 3 395 kr
Medlemmar i Livsmedel i Fokus: 2 995 kr
Önskar du att delta på plats tillkommer en kostnad om 550 kr för frukost, lunch och fika.
Observera att antalet platser på plats är begränsat. 

För mer information och anmälan besök Märkningsdagens hemsida.

Program och talare

 • EU:s arbete med nya regelförslag på märkningsområdet
  Martina Görnebrand, ämneskoordinator Livsmedelsverket
  Vid Märkningsdagen förra året fick vi veta att många nya regelförslag inom märkningsområdet är på gång att tas fram. Det gäller t.ex. regler om ursprungsmärkning för fler livsmedel, näringsmärkning på förpackningens framsida och översyn av regler om datummärkning. Martina Görnebrand från Livsmedelsverket ger oss en uppdatering om vad som hänt på området sen sist.
 • Livsmedelsreklamens spelplan – fokus på green claims
  Advokat Katarina Ladenfors, partner Advokatfirman MarLaw
  Genomgång av ny lagstiftning på livsmedelsområdet samt aktuella ärenden i domstol och hos myndigheterna. Det händer mycket på marknaden inom området miljö och hållbarhet. I år tittar vi närmare på ICC:s hållbarhetsbilaga som ger ramarna för vilka miljö- och hållbarhetspåståenden som får användas i kommunikation. Det är även på gång ny lagstiftning inom EU för hållbarhetsmärkning.
 • Ett gemensamt nordiskt märkningssystem för sortering
  Björn Andersson, kundansvarig förpackningsinsamlingen FTI
  Förpackningsmärkningen är en del av ett gemensamt nordiskt skyltsystem för samtliga avfallsfraktioner. Systemet är framtaget av Avfall Sverige, kommunernas branschorganisation för avfallshantering, tillsammans med motsvarande organisationer i Norge och Danmark, med inspel från FTI och de som producerar förpackningar. Björn Andersson från FTI ger en presentation om hur systemet fungerar och används idag.
 • EU:s märkningsregler för alkoholhaltiga drycker och dess påverkan på Sverige
  Anna De Geer, VD Sprit- och vinleverantörsföreningen, SVL
  Svensk alkoholnäring har inte bara att förhålla sig till inhemska märkningsregler utan berörs och kommer att beröras av de pågående arbete kring EU:s cancerstrategi och EU:s livsmedelsstrategi. Anna De Geer kommer att ge en inblick i ett pågående lagstiftningsarbete för märkning av alkoholhaltiga drycker som även kommer att gälla för det som sätts på den svenska marknaden.
 • Skillnad i tillämpning av märkningslagstiftningar i olika EU-länder
  Anna Wedholm, konsult inom livsmedelssäkerhet och kvalitet, Herax Foos Solutions
  En viktig målsättning med informationsförordningen och andra EU- förordningar är att reglerna ska tillämpas lika i alla EU-länder. Det fungerar i de flesta fall bra tack vare EU-gemensamma vägledningar och annan information. Men i vissa fall finns det skillnader i hur reglerna tolkas, vilket blir viktigt att ta hänsyn till om en och samma förpackning ska fungera på flera marknader. Anna Wedholm på Herax Food Solutions delar med sig av ett antal exempel som kan vara bra att känna till och några goda märkningsråd.

08/11/2022

Tid

09:00 – 12:00

Plats

IFI Online

Till anmälan

Foto, film och ljud – juridik och avtal i sociala medier
Vad gäller avseende Schrems II, GDPR, modellavtal och andra juridiska frågeställningar?

 Digitaliseringen innebär ökade krav på att organisationer har kunskap om rättigheterna till det material som publiceras och det kan bli kostsamt att göra fel. Vi fördjupar oss i de lagar och regler som är viktiga att förstå och följa när vi använder oss av bild och video i vår verksamhet. Det är aktuellt inte minst vid publicering i sociala medier och i vår digitala marknadsföring.

Vi går även igenom relevanta nyheter med fokus på  Schrems II, GDPR och upphovsrätten. Vi går också igenom aktuella rättsfall. Vi får inte glömma att all behandling av personuppgifter, även bilder, kräver laglig grund. Webinariet är relevant för såväl offentlig som privat sektor.

Ur innehållet:

 • Användning av foto, film och ljud i sociala medier och i digital kommunikation och marknadsföring
 • Vem äger ansvaret för eget material och andra användares
 • Modellavtal och andra typer av leverantörsavtal – så utformar du ett bra och säkra avtal
 • Bilder som köps från bilddatabaser eller underleverantörer
 • Schrems II – vad innebär domslutet för användning av bilder i sociala medier och annan digital kommunikation och annonsering
 • Foto, film och ljud enligt GDPR
 • Bilder och filmer på anställda i marknadsföringen – detta är viktigt att tänka på
 • Att dela och länka i digitala kanaler
 • Integritetsskyddmyndighetens (IMYs) tillsyn och aktuella rättsfall
 • Vem äger rätten till bilder och rörligt material som delas

Föreläsare

Cecilia Torelm Tornberg Advokat/Partner
Cecilia Torelm Tornberg är advokat och partner vid Advokatfirman MarLaw AB. Hon är specialiserad på marknads- och immaterialrätt, avtalsrätt samt säljfrämjande åtgärder i Sverige och Norden. Hon är verksam som processombud vid domstol och biträder vid förhandlingar med myndigheter och privata organ. Cecilia är flitigt anlitad som föreläsare av Berghs School of Communication, universitet, högskolor, organisationer och företag.

05/09/2022

Tid

09:00- 10:30

Plats

IFI Online

Till anmälan

Uppfyller verksamhetens integritetspolicy de ökade kraven?
– Genomgång och lärdomar efter IMYs tillsyn av Klarna

I slutet av mars 2022 beslutade IMY efter tillsyn av Klarna att bristfällig information om personuppgiftsbehandling lämnades på flertalet punkter. IMY konstaterade att det ställs höga krav på att de registrerades rättigheter återges på ett precist, fullständigt och lättöverskådligt sätt, samt att de länder som är föremål för tredjelandsöverföringar preciseras. IMY konstaterade vidare att det återfanns brister både vad gäller precisering av för vilken tid personuppgifter lagras, eller enligt vilka kriterier denna bestäms, samt tydlig återgivning av för vilka ändamål och rättsliga grunder personuppgifter behandlas. Dessutom konstaterade IMY att det i samband med automatiserat beslutsfattande krävs att det tydligt framgår meningsfull information om logiken bakom, samt betydelsen av de förutsedda följderna med en sådan personuppgiftsbehandling. Beslutet innebär ett förtydligande vad gäller kraven på innehållet i en integritetspolicy.

 

Ur innehållet:

 • Vad omfattar och säger IMYs beslut gällande verksamhetens integritetspolicy?
 • Praktiska konsekvenser gällande kraven på våra integritetspolicys
 • Genomgång av relevanta brister och förslag på åtgärder
 • Så kan din verksamhet minimera brister – checklista
 • Sanktionens storlek och omfattning

Föreläsare

Cecilia Torelm Tornberg Advokat/Partner
Cecilia Torelm Tornberg är advokat och partner vid Advokatfirman MarLaw AB. Hon är specialiserad på marknads- och immaterialrätt, avtalsrätt samt säljfrämjande åtgärder i Sverige och Norden. Hon är verksam som processombud vid domstol och biträder vid förhandlingar med myndigheter och privata organ. Cecilia är flitigt anlitad som föreläsare av Berghs School of Communication, universitet, högskolor, organisationer och företag.

Hannah Fager, Associate
Hannah Fager är Associate på Advokatfirman MarLaw och är specialiserad på dataskydd, marknadsrätt, avtalsrätt samt förvaltningsrätt. Har tidigare arbetat som inhyrd bolagsjurist och som föredragande på Förvaltningsrätten i Stockholm. Hon är också en uppskattad föreläsare och lärare inom området.

Testa vår Express Compliance Check

Gör en kostnadsfri marknadsrättslig kontroll online och få reda på om din marknadsföring innebär juridiska risker. Vid frågor kontakta oss.

Lanseras snart