Events

Delta på våra utbildningar, seminarium och events för att erhålla senaste kunskapen inom marknads- och immaterialrätt. Läs mer om våra events här nedan.

Tidigare Evenemang

12/01/2023

Tid

12:00 – 13:00

Plats

Advokatfirman MarLaw, Nybrogatan 11 alt. digitalt via Teams

Pris

1 295 SEK ex. moms

Till anmälan

Prismarknadsföring – do´s and dont´s

Den 12 januari 2023 bjuder Advokatfirman MarLaw in till lunchseminarium – med fokus på prismarknadsföring. Under seminariet ges en överblick över regelverket och praktiska tips på åtgärder vid utformning av prismarknadsföring. Särskilt fokus under utbildningstillfället är den nya regleringen på området och Konsumentverkets nya vägledning om prisinformation.

Seminariet kommer att genomföras som en hybrid – där du kan välja att delta på plats eller digitalt. 

Ur innehållet:

-Överblick över regelverket

-Nytt krav på att ange tidigare lägsta pris

-Konsumentverkets uppdaterade vägledning om prisinformation

-Konsekvenser vid överträdelser

-Praktiska tips på åtgärder

Föreläsare:

Daniel Tornberg, CEO/Partner/Advokat,
är specialiserad på marknadsföringsrätt, immaterialrätt, GDPR samt IT-rätt och har omfattande erfarenhet av kommersiell tvistlösning och avtalsrätt. Daniel är en av Sveriges mest erfarna processombud inom marknadsföringsrätt från den tidigare Marknadsdomstolen och nu Patent- och marknadsdomstolen (PMD) samt Patent- och marknadsöversdomstolen (PMÖD). Daniel har även erfarenhet från Högsta domstolen och EU-domstolen samt skiljedomstolar. Han är flitigt anlitad som utredare och granskningsman i komplexa marknadsföringsrättsliga samt immaterialrättsliga sammanhang.

 

Ottilia Lagergren, Associate,
är specialiserad och tillhandahåller rådgivning till klienter, framförallt inom marknadsrätt, immaterialrätt och frågor relaterade till dataskydd. Hon har ett särskilt intresse för prisstrategi och regleringen av den svenska spelmarknaden. Ottilia har erfarenhet av att biträda klienter vid tillsynsärenden och i Patent- och marknadsdomstolen.

09/12/2022

Tid

09:15 – 16:45

Plats

FEI Företagsekonomiska Institutet, Kammakargatan 10 alt. Online via FEIFLEX

Till anmälan

Märkningsdagen 2022

Varmt välkommen till Märkningsdagen 2022 som arrangeras av Advokatfirman MarLaw och Herax Food Solutions! Missa inte årets möjlighet att hålla dig uppdaterat på nyheter, kommande regleringar och praxis på livsmedelsområdet.

Dagen kommer att genomföras som en hybrid – du kan välja att delta på plats eller följa dagen digitalt. I år sker Märkningsdagen i samarbete med Livsmedel i Fokus

Ordinarie pris: 3 395 kr
Medlemmar i Livsmedel i Fokus: 2 995 kr
Önskar du att delta på plats tillkommer en kostnad om 550 kr för frukost, lunch och fika.
Observera att antalet platser på plats är begränsat. 

För mer information och anmälan besök Märkningsdagens hemsida.

Program och talare

EU:s arbete med nya regelförslag på märkningsområdet
Martina Görnebrand, ämneskoordinator Livsmedelsverket
Vid Märkningsdagen förra året fick vi veta att många nya regelförslag inom märkningsområdet är på gång att tas fram. Det gäller t.ex. regler om ursprungsmärkning för fler livsmedel, näringsmärkning på förpackningens framsida och översyn av regler om datummärkning. Martina Görnebrand från Livsmedelsverket ger oss en uppdatering om vad som hänt på området sen sist.

Livsmedelsreklamens spelplan – fokus på green claims
Advokat Katarina Ladenfors, partner Advokatfirman MarLaw
Genomgång av ny lagstiftning på livsmedelsområdet samt aktuella ärenden i domstol och hos myndigheterna. Det händer mycket på marknaden inom området miljö och hållbarhet. I år tittar vi närmare på ICC:s hållbarhetsbilaga som ger ramarna för vilka miljö- och hållbarhetspåståenden som får användas i kommunikation. Det är även på gång ny lagstiftning inom EU för hållbarhetsmärkning.

Ett gemensamt nordiskt märkningssystem för sortering
Björn Andersson, kundansvarig förpackningsinsamlingen FTI
Förpackningsmärkningen är en del av ett gemensamt nordiskt skyltsystem för samtliga avfallsfraktioner. Systemet är framtaget av Avfall Sverige, kommunernas branschorganisation för avfallshantering, tillsammans med motsvarande organisationer i Norge och Danmark, med inspel från FTI och de som producerar förpackningar. Björn Andersson från FTI ger en presentation om hur systemet fungerar och används idag.

 

EU:s märkningsregler för alkoholhaltiga drycker och dess påverkan på Sverige
Anna De Geer, VD Sprit- och vinleverantörsföreningen, SVL
Svensk alkoholnäring har inte bara att förhålla sig till inhemska märkningsregler utan berörs och kommer att beröras av de pågående arbete kring EU:s cancerstrategi och EU:s livsmedelsstrategi. Anna De Geer kommer att ge en inblick i ett pågående lagstiftningsarbete för märkning av alkoholhaltiga drycker som även kommer att gälla för det som sätts på den svenska marknaden.

Skillnad i tillämpning av märkningslagstiftningar i olika EU-länder
Anna Wedholm, konsult inom livsmedelssäkerhet och kvalitet, Herax Foos Solutions
En viktig målsättning med informationsförordningen och andra EU- förordningar är att reglerna ska tillämpas lika i alla EU-länder. Det fungerar i de flesta fall bra tack vare EU-gemensamma vägledningar och annan information. Men i vissa fall finns det skillnader i hur reglerna tolkas, vilket blir viktigt att ta hänsyn till om en och samma förpackning ska fungera på flera marknader. Anna Wedholm på Herax Food Solutions delar med sig av ett antal exempel som kan vara bra att känna till och några goda märkningsråd.

Märkningsanpassningar till följd av kriget i Ukraina
Victor Munoz, Livsmedelsinspektör, Solna stad
På grund av den rådande situationen i Ukraina som kan innebära svårigheter för livsmedelsföretag att få tag i vissa ingredienser har Livsmedelsverket gått ut med ett ställningstagande. I korthet innebär det att företag ska kunna använda slut på förpackningsmaterial trots att ingrediensförteckningen inte är helt korrekt. Victor Munoz från Solna Stad berättar om förutsättningarna för att undantaget ska få tillämpas samt exempel från livsmedelskontrollen.

07/12/2022

Tid

09:00 – 12:00 & 13:00 – 16:00

Plats

Online via Zoom

Till anmälan

Bildjuridik – Bilder, video och GDPR

Bilder och video sprids rekordsnabbt via en rad olika kanaler, inte minst i sociala medier. Men många gånger råder oklarhet kring hur materialet får användas. Vilka avtal finns med fotografer och leverantörer? Får bilder och videomaterial göras sökbara hur som helst?

TT Kompetens mycket uppskattade utbildning är uppdelad på två avsnitt som antingen kan följas var för sig eller som en samlad kurs. Delkurserna ger tillsammans en övergripande och uppdaterad genomgång av vad som gäller vid alla former av bildhantering.

Utbildningen vänder sig till alla inom myndigheter, kommuner, landsting, företag, museer, organisationer och föreningar som har ansvar för eller arbetar med bilder i tryck, i sociala meder, på webben samt med bild- och videoarkiv.

Utbildare

Advokat Katarina Ladenfors, Partner på Advokatfirman MarLaw.

Del 1 är inriktad på grundläggande bildjuridik och omfattar 3 timmar.

Bland annat behandlas följande områden:

 • Upphovsrätt och bilder – grundläggande upphovsrätt med inriktning på bild och film.
 • Bilder och video som tas av anställda inom organisationen. Vem äger bilder/video, hur får de användas?
 • Upphovsrätt till innehållet i bilden. En känd tavla syns i bakgrunden; vad gäller?
 • Bilder på offentlig konst – vad gäller?
 • Vad får/ska lagras i arkivet? En digital bild/video som köpts för en enstaka publicering – ska den raderas efter publiceringen?
 • Får man filma olyckor? Vad gäller enligt lagen om olaga integritetsintrång?
 • Bildvävning på nätet och i sociala medier samt genomgång av länkning.
 • Avtalsfrågor – vad är det vi köper och hur regleras användning och ersättning?
 • Bilder som köps från bilddatabaser på nätet eller Creative commons – hur säkras användningen?

Del 2 fokuserar på GDPR och omfattar 3 timmar.

Frågor som behandlas:

 • Bildanvändning och GDPR – vilka rutiner krävs? När ska samtycke användas och fungerar modellavtal?
 • Hur ska du tänka när du fotograferar och filmar inom organisationen? Vad säger till exempel GDPR om att filma föreläsningar där anställda förekommer?
 • Vad gäller för fotografering av barn i skolan? Vad har Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) för inställning?
 • Hur ska du tänka när du lägger ut bilder på barn?
 • I sociala medier – när är du privat och när gäller GDPR?
 • GDPR och ansiktsigenkänning – är det framtidens teknik?
 • Schrems II – vad innebär EU-domen för det fortsatta hanteringen av bilder i sociala medier?
 • Kameraövervakningslagen – vad gäller praktiskt?

OBS Delkurs 2 förutsätter att du har mycket goda kunskaper i upphovsrätt eller har gått igenom delkurs 1.

Testa vår Express Compliance Check

Gör en kostnadsfri marknadsrättslig kontroll online och få reda på om din marknadsföring innebär juridiska risker. Vid frågor kontakta oss.

Lanseras snart