Online

 

internet finns en oändlig mängd material upplagt, varav mycket är upphovsrättsligt skyddat. Även om möjligheterna att sprida och exemplarframställa verk är stora på internet betyder det inte att det är lagligt. Digitaliseringen är något som lagstiftaren och rättstillämparen anpassar sig till löpande och juristerna på MarLaw håller sig ständigt uppdaterade på de senaste ändringarna.

Att tänka på angående upphovsrätt i en digital miljö är bland annat hur man får länka till material på nätet. EU-domstolen har fastslagit att det är lagligt rent upphovsrättsligt om dels materialitet laddats upp med rättsinnehavarnas tillstånd samt dels de gjort materialet fritt tillgängligt på nätet (det vill säga utan tekniska skyddsåtgärder så som betalspärrar). Skulle länkaren däremot kringgå vissa spärrar eller tillgängliggöra material som sänds med annat medium (så som markbunden signal) blir bedömningen en annan. Typen av länk, så som inbäddning eller referenslänkning saknar betydelse.

Naturligtvis gäller vanliga upphovsrättsliga regler om bland annat namnangivelse även online. Det betyder att man måste ange upphovsmannen när man postar någon annans bild på en hemsida eller på Instagram.

Utöver de upphovsrättsliga reglerna i URL har man alltid att förhålla sig till avtalsrättsliga regler kring upphovsrätt som bland annat framgår av allmänna villkor hos bland annat Facebook och Youtube.

Hör av er till någon av MarLaws skickliga jurister om ni har frågor om bland annat

  • Streaming och on-demand tjänster
  • Länkning till upphovsrättsskyddat material
  • Skyddet för databaser
  • Olovlig spridning av dina verk