Internet

Det konstanta utbytet av information på internet skapar både möjligheter och risker ur ett upphovsrättsligt perspektiv. MarLaws skickliga jurister bistår gärna med rådgivning om hur man ska förhålla sig till den upphovsrättsliga djungel som internet kan vara.

Något som många kommer i kontakt med på internet är databaser i olika varianter. Upphovsrätten medger både verksskydd för databaser om de är produkten av ett självständigt intellektuellt skapande men även, framför allt, genom det särskilda skydd som finns för databaser enligt 49 § URL. För att få databasskydd kräv det att det rör sig om antingen en samling stort antal uppgifter eller att sammanställningen är resultatet av en väsentlig investering. Uppnår databasen någon av dessa krav har databasinnehavaren ensamrätt i femton år att framställa exemplar av databasen samt tillgängliggöra den för allmänheten.

Något som sker konstant på internet är länkning till upphovsrättskyddat material, för en upphovsrättslig introduktion till ämnet om länkning, se online.

Många hemsidor där upphovsrättskyddat material uppladdas, så som YouTube, tillhandahåller så kallade Creative Common-licenser. Med en sådan kan upphovsmannen styra vilka rättigheter hen vill licensiera till andra. Det kan röra sig om rätten att få sprida verket,  göra ändringar och använda det i kommersiella sammanhang.

Ovan ges bara ett fåtal exempel på de upphovsrättsliga frågor som aktualiseras på internet. Kontakta oss om ni har frågor om bland annat

  • Databasskydd
  • Länkning
  • Licensieringslösningar i en digital miljö
  • Marknadsföring i sociala medier
  • Personuppgiftsbehandling på internet
  • Internetleverantörers ansvar

Contact us

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

MarLaw värnar om din integritet och hanterar dina personuppgifter i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning. Advokatfirman MarLaw (org.nr 556358-3508) är personuppgiftsansvarig för samtliga uppgifter som du lämnar i detta formulär. All behandling vi gör sker i enlighet med denna policy. Om du har några frågor är du välkommen att kontakta oss.