Alkohollagen

“Enligt alkohollagen är det även förbjudet att göra reklam för eller marknadsföra alkoholhaltiga drycker i TV-program eller i radio”

Alkohollagen (2010:1622) reglerar bland annat handel och tillverkning av alkohol och alkoholhaltiga drycker. Med alkoholdryck menas dryck som innehåller en alkoholhalt som överstiger 2,25 volymprocent.

Vad ska man tänka på om man vill marknadsföra alkoholhaltiga drycker?
Marknadsföringen för alkoholhaltiga drycker får inte vara påträngande, uppsökande eller uppmana till bruk av alkohol, vilket skiljer sig från annan marknadsföring där specialregleringen inte finns. Detta innebär att marknadsföring för alkoholdrycker måste vara måttfull och får inte rikta sig särskilt till ungdomar och barn under 25 år. Enligt alkohollagen får en annons om en viss vara inte innehålla annat är en återgivning av varan eller råvaror som ingår i varan, enstaka förpackningar eller varumärket. Det finns även begränsningar i fråga om hur stora dessa annonser får vara i olika tidskrifter som gäller under tryckfrihetsförordningen. Annonsen måste även vara förenlig med god sed.

Enligt alkohollagen är det även förbjudet att göra reklam för eller marknadsföra alkoholhaltiga drycker i TV-program eller i radio. Däremot kan det under vissa förutsättningar vara tillåtet att sända ut denna typ av marknadsföring som direktreklam, enligt Marknadsdomstolens dom 2015:7. En annons eller annan marknadsföring som strider mot alkohollagens bestämmelser anses utgöra otillbörlig marknadsföring enligt marknadsföringslagen vilket kan resultera i sanktioner såsom marknadsstörningsavgift.

Regelverket för marknadsföring av alkoholhaltiga drycker är omfattande och har du frågor om denna typ av marknadsföring är du välkommen att kontakta våra jurister. Advokatfirman MarLaw har en gedigen erfarenhet och kunskap om marknadsföringsregleringen och särskilt kring frågor som rör marknadsföring av alkoholdrycker. Vi bistår näringsidkare med att på förhand granska marknadsföringsåtgärder, identifiera risker med en viss marknadsföringsåtgärd och lämna rekommendationer kopplade till marknadsföring av alkoholhaltiga drycker.