Reklam och media

I reklam och media används ständigt upphovsrättskyddat material, från artiklar till bilder och filmer. Det kan vara klurigt att veta vad som gäller och hur man får använda visst material, därför bistår MarLaws jurister gärna med rådgivning kring dessa frågor.

Något som är vanligt i reklamsammanhang är att reklambyrån köper in tjänster från bland annat fotografer och grafiska formgivare. Men hur ser avtalen med dessa ut – vilka rättigheter får byrån och vilka rättigheter får kunden? Vem blir ansvarig vid intrång i annans upphovsrätt? MarLaw har unik kompetens på området, där dem skriver branschens avtal och kontinuerligt håller utbildningar på ämnet. Fler frågor som aktualiseras vid marknadsföring är bland annat hur det upphovsrättsliga ansvaret ser ut vid anordningar av tävlingar. Vem är ansvarig om en deltagare skickar in intrångsgörande material och hur kan man som annonsör och byrå gardera sig?

Kontakta oss om du har frågor om bland annat

  • Legal clearance av kampanjer
  • Avtal i reklambranschen

Contact us

MarLaw värnar om din integritet och hanterar dina personuppgifter i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning. Advokatfirman MarLaw (org.nr 556358-3508) är personuppgiftsansvarig för samtliga uppgifter som du lämnar i detta formulär. All behandling vi gör sker i enlighet med denna policy. Om du har några frågor är du välkommen att kontakta oss.