Böcker

“Till böcker är det inte bara upphovsmannen (författaren) som kan ha rättigheter. Även förlagen har rättigheter, men även skyldigheter, enligt URL”

Det är flera upphovsrättsliga frågor som aktualiseras i förhållandet till böcker, så som vilket skydd som ges och till vilka? Juristerna på MarLaw har stor erfarenhet av bland annat processföring samt avtalslösningar inom upphovsrätten.

Som introduktion till området för upphovsrätt till böcker kan sägas att de flesta böcker skyddas förutsatt att de är produkterna av självständiga intellektuella skapelser. Den främsta möjligheten till skydd är som litterärt verk enligt 1 § URL, men böcker kan även bestå av andra sammanställningar än klassiska romaner eller andra litterära verk. Böcker kan upphovsrättsligt bestå av samlingar av andra upphovsrättsliga verk eller delar därav. Sådana samlingar kan få upphovsrätt som samlingsverk enligt 5 § URL. Juristerna på MarLaw bistår gärna vid en upphovsrättslig granskning av innehåll i samlingsverk samt vid licensieringslösningar.

När det ovan talas om upphovsrätt till böcker menas innehållet i böckerna. Boken som sådan får fritt spridas vidare efter det att exemplaret, med upphovsmannens samtycke, har överlåtits inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EU, Norge, Island samt Schweiz). Att spridningsrätten således går förlorad till de försålda exen kallas konsumtion.

Till böcker är det inte bara upphovsmannen (författaren) som kan ha rättigheter. Även förlagen har rättigheter, men även skyldigheter, enligt URL. Lagen reglerar bland annat rätten till utgivna ex, hur ändringar får göras i verken samt möjligheter att uppsäga förlagsavtal. MarLaw bistår gärna vid utformning och förhandling av förlagsavtal.

Kontakta oss vid frågor om:

  • Samlingar av hela eller delar av verk
  • Hur man får återge innehåll i böcker
  • Intrång i rättigheter till böcker
  • Licensfrågor
  • Förlagsavtal