Musik

“Som en inledning till det upphovsrättsliga skyddet för musik kan anges att musikaliska verk har upphovsrätt enligt 1 § URL förutsatt att det är en självständig intellektuell skapelse”

Många upphovsrättsliga frågor aktualiseras i förhållande till musik: hur får man spela upp annans musik vid event eller andra allmänna sammankomster? Hur långt sträcker sig möjligheterna att sampla annans musik? Hur får man framföra andras musikstycken? Juristerna på MarLaw har hög kompetens på upphovsrättsområdet och bistår med rådgivning kring möjligheter och risker vid användning av musikaliska verk.

Som en inledning till det upphovsrättsliga skyddet för musik kan anges att musikaliska verk har upphovsrätt enligt 1 § URL förutsatt att det är en självständig intellektuell skapelse. Vidare har producenter till inspelning av musik särskilda rättigheter till ljudupptagningarna (46 § URL). Även utövande konstnärer, sådana som framför musik så som dirigenter, musiker och sångare har i sig vissa rättigheter enligt URL.

Kontakta oss om ni har frågor om:

  • Licenser till musik
  • Uppspelning och framförande av musik
  • Användning av musik i marknadsföring
  • Intrång i rättigheter till musik