Upphovsrättslagen

Lag (1960:729) om skydd för litterära och konstnärliga verk är den lag som kallas för upphovsrättslagen, förkortat URL. Lagen ger rättsligt skydd för ett brett spektra av intellektuella skapelser, från litteratur, till objektkod och filmer. Lagen reglerar även vissa till upphovsrätten närstående rättigheter – vilka har ett något begränsat skydd. Sådana närstående rättigheter är bland annat databasskyddet, producenträttigheter samt sändningsrättigheter till radio- och tv program. Vidare anger URL att det är olagligt att försöka kringgå tekniska skyddsåtgärder som en upphovsman kan ha skapat för att hindra exemplarframställningar och att andra tillgängliggör verket till allmänheten.

Upphovsrättsskyddet i EU är harmoniserat genom Direktiv 2001/29/EG, det så kallade Information Society direktivet (InfoSoc). Det betyder att det svenska upphovsrättsskyddet är direkt beroende av hur EU-domstolen tolkar InfoSoc-direktivet.

Det rättsliga skyddet för upphovsrätt är ständigt i utveckling, särskilt i förhållande till den digitala miljön. MarLaws skickliga jurister håller sig ständigt uppdaterade på den senaste utvecklingen och kan bistå med rädgivning i allt från intrångsfrågor till licensieringslösningar.

Kontakta oss om ni har frågor om bland annat

  • Utbildning inom upphovsrätt
  • Användning av upphovsrättsskyddat material
  • Någon intränger i dina rättigheter
  • Licensfrågor

Contact us

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

MarLaw värnar om din integritet och hanterar dina personuppgifter i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning. Advokatfirman MarLaw (org.nr 556358-3508) är personuppgiftsansvarig för samtliga uppgifter som du lämnar i detta formulär. All behandling vi gör sker i enlighet med denna policy. Om du har några frågor är du välkommen att kontakta oss.