Internet

“Det är avsändaren för marknadsföringen som är ansvarig för den, men detta ansvar omfattar även alla som bidrar till marknadsföringen som publicerar den på sin hemsida eller på sin blogg”

Internet utgör en stor källa till information och har blivit en naturlig del av vardagen för många av oss. Internet medför många fördelar och nya möjligheter. Men kan vara ett mycket bra verktyg för företag för att kommunicera med konsumenter och kunder eller att marknadsföra sig på. Denna utveckling innebär även att företag som finns tillgängliga på internet och aktiva på internet måste ta följa olika typer av lagstiftning som aktualiseras. Exempelvis använder många hemsidor idag så kallade cookies. Användningen av cookies regleras bland annat i direktiv 2002/58/EG kallat direktiv om integritet och elektronisk kommunikation enligt vilket det framgår att besökaren på hemsidan ska lämna sitt samtycke till att denna typ av användning. En besökare ska även ha möjlighet att motsätta sig denna typ av lagring. Många gånger finns det även möjlighet att skapa personliga användarkonton vilket aktualiserar hur ett företag får registrera och lagra olika personuppgifter enligt personuppgiftslagen.

Marknadsföring på internet är vanligt förekommande. Bedömningen om marknadsföringen är otillbörlig och strider mot marknadsföringslagen ser inte annorlunda ut på grund av att publiceras på internet, förutsatt att den riktar sig till den svenska marknaden. Det är avsändaren för marknadsföringen som är ansvarig för den, men detta ansvar omfattar även alla som bidrar till marknadsföringen som publicerar den på sin hemsida eller på sin blogg. Även upphovsrättsliga frågor kan bli aktuella eftersom det inte heller här görs någon skillnad mellan om en bild publiceras på internet eller i en tidning. De rättigheter som har ett företag är styrande och denna ram för användningen inkluderar även användningen på sociala medier genom länkning med mera. Detta regleras genom avtal.

Advokatfirman MarLaw har en gedigen erfarenhet och kunskap om marknadsföringsregleringen och medierätten. Har du frågor om marknadsföring på internet, hur upphovsrättsligskyddade verk får användas eller upprättandet av denna typ av avtal, vad som gäller vid behandling av personuppgifter eller liknande är du välkommen att kontakta våra jurister.