SMS

I finns många kanaler för marknadsföring och en av dem är att sända ut reklam som ett SMS till konsumenters mobiltelefoner. Denna reklam är en typ av direktreklam och konsumenten måste ha lämnat sitt samtycke till att denna typ av reklam får skickas till det aktuella telefonnumret. Detta innebär även att personuppgiftslagens regler om hur samtycke till att personuppgifter samlas in och används blir aktuella. Däremot har företag som en konsument är kund hos rätt att skicka denna typ av reklam i form av SMS, förutsatt att konsumenten inte har tackat nej, det vill säga motsatt sig, till denna typ av utskick.

Har du frågor om eller vill som företag använda dig av SMS som marknadsföringsåtgärd liksom om hantering av personuppgifter är du välkommen att kontakta oss på Advokatfirman MarLaw.

Contact us

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.