SMS

Det finns många kanaler för att marknadsföra en produkt eller tjänst varav en av är att sända ut reklam via SMS till konsumenters mobiltelefon. Denna formen av marknadsföring är en typ av s.k. direktreklam vilket förutsätter att konsumenten i förhand har lämnat sitt samtycke till att motta reklam via SMS. Företag har efter samtycke rätt att skicka reklam i form av SMS men konsumenten har rätt att motsätta sig och tacka nej till denna typen av utskick i efterhand.

I och med att konsumenten lämnar ut personuppgifter för att ni som företag ska kunna skicka direktreklam till konsumenten innebär det att GDPRs regler om behandling av personuppgifter samt den svenska lagen (2018:218) om kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning måste beaktas. Behandlingen av uppgifterna måste behandlas på en laglig grund och konsumenten måste även göras medveten om att personuppgifter kommer att behandlas och hur.

Har du frågor om eller vill som företag använda dig av SMS som marknadsföringsåtgärd liksom om hantering av personuppgifter är du välkommen att kontakta oss på Advokatfirman MarLaw.

Contact us

MarLaw värnar om din integritet och hanterar dina personuppgifter i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning. Advokatfirman MarLaw (org.nr 556358-3508) är personuppgiftsansvarig för samtliga uppgifter som du lämnar i detta formulär. All behandling vi gör sker i enlighet med denna policy. Om du har några frågor är du välkommen att kontakta oss.