Mönsterrätt

“Mönsterrätt innebär att det krävs samtycke för att få utnyttja annans mönster”

Mönsterrätt är den skyddsform som skyddar en produkts utseende. Det kan t.ex. handla om utformningen av en flaska. Mönsterrätt innebär att det krävs samtycke för att få utnyttja annans mönster. Däremot krävs för att åtnjuta mönsterrätt att mönstret är nytt och särpräglat. Enligt mönsterskyddslagen (SFS 1970:485) anses ett mönster vara nytt om inget identiskt mönster har gjorts allmänt tillgängligt före dagen för registreringsansökan medan ett mönster anses ha särprägel om helhetsintryck av mönstret skiljer sig från helhetsintrycket av varje annat mönster som har gjorts allmänt tillgängligt före dagen för registreringsansökan.

Ett mönster kan dessutom åtnjuta skydd som brukskonst enligt upphovsrättslagen.

Advokatfirman MarLaws jurister har en gedigen erfarenhet av att hantera såväl nationella som internationella frågor om immaterialrätt. Vi hjälper till med att identifiera och kommersialisera immateriella rättigheter samt utveckla immaterialrättsliga strategier. Vi hjälper även till med att skydda, bevaka och försvara verksamheters immateriella rättigheter, inkluderat registrera varumärken, patent och mönster samt agera ombud vid immaterialrättsliga processer rörande intrång, ogiltighet, hävning och otillbörlig konkurrens.

Kontakta oss om du:

  • Vill skydda en produkts utseende
  • Säkerställa att din produkt inte gör intrång i andra rättigheter