Upphovsrätt

Upphovsrätt är ekonomiska och ideella rättigheter som tillförsäkras upphovsmän till litterära och konstnärliga verk. Juristerna på MarLaw har stor erfarenhet av bland annat processföring, avtalsfrågor och legal clearing vid användning av upphovsrättsskyddat material.

Verk som kan omfattas av upphovsrätt är enligt 1 § upphovsrättslagen (1960:729) bland annat skönlitteratur, datorprogram (källkod och grafik), musik, teaterverk, filmer, bildkonst inklusive fotokonst och brukskonst så som möbler och andra vardagliga föremål som har ett praktiskt användningsområde. Även enklare bilder av mer beskrivande art kan omfattas av upphovsrätt. Vad som skyddas av upphovsrätt är ett verks utförande, inte en  idé eller ett motiv till ett verk – således är inte en idé till ett manus skyddat förrän idén manifesteras på något sätt.

Regleringen som skyddar upphovsrättsliga verk består av lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk, Upphovsrättsförordningen (1993:1212) samt EU-direktiv 2001/29/EG – det så kallade Info Society (InfoSoc) direktivet.

Kontakta oss om du har frågor om bland annat

  • Licenser till upphovsrättskyddat material
  • Hur man får använda sig av upphovsrättskyddat material
  • Intrång i upphovsrätter

Kontakta oss

MarLaw skyddar din integritet och hanterar din personliga information i enlighet med tillämpliga dataskyddslagar. Advokatbyrån MarLaw (organisationsnummer 556358-3508) ansvarar för personuppgifter som skickas till oss. All behandling av personuppgifter utförs enligt denna policy. Om du har några frågor är du välkommen att kontakta oss.