Immaterialrätt

”Immateriella rättigheter är idag ett givet strategiskt konkurrensmedel på en allt mer internationell marknad och i många fall en ovärderlig tillgång”

Immateriella rättigheter är idag ett givet strategiskt konkurrensmedel på en allt mer internationell marknad och i många fall en ovärderlig tillgång. När det gäller immateriella tillgångar blir äganderätten diffus och det kan vara svårt att peka ut vad som skyddas och bestämma vilka rättigheter ägaren ska ha.

MarLaws jurister har en gedigen erfarenhet av att hantera såväl nationella som internationella frågor om immateriella rättigheter. Vi hjälper till med att identifiera och kommersialisera immateriella rättigheter samt utveckla immaterialrättsliga strategier. Vi hjälper även till med att skydda, bevaka och försvara verksamheters immateriella rättigheter, inkluderat registrera varumärken, patent och mönster samt agera ombud vid immaterialrättsliga processer rörande intrång, ogiltighet, hävning och otillbörlig konkurrens.

MarLaws jurister har skrivit åtskilliga böcker, läromedel och artiklar inom immaterialrätt, t ex, Upphovsrätt i reklam och media, Nätjuridik – Lag och rätt på Internet, Regelguide för Radio och TV, Medierätt 1, 2 och 3, Praktisk informationsrätt och Rätt i medieproduktion.

Kontakta oss om du har frågor om:

  • Upphovsrätt
  • Varumärkesrätt
  • Patenträtt
  • Designrätt/mönsterrätt
  • Firmarätt
  • Licensavtal