Söka patent

“För att ditt sökta patent ska godkännas gäller att uppfinningen vara ny, ha uppfinningshöjd och kunna tillgodogöras industriellt”

Innan en ansökan om patent lämnas in till PRV kan du med fördel kontakta ett kunnigt ombud som erbjuder rådgivning inför och under din ansökan. När du ska söka patent bör det finnas en plan för hur uppfinningens användningsområde ser ut. För att ett sökt patent ska godkännas måste den uppfylla de villkor som uppställs. För att ditt sökta patent ska godkännas gäller att uppfinningen vara ny, ha uppfinningshöjd och kunna tillgodogöras industriellt. Det är uppfinnaren som har rätt att söka patent på en uppfinning.

När en uppfinnare ska söka patent gäller det att försöka få en så klar bild som möjligt av uppfinningens potentiella användningsområde, då ett svenskt patent endast gäller som skydd i Sverige bör uppfinnaren undersöka om patentet kan bli föremål för export. Om så är fallet kan uppfinnaren söka patent genom en internationell eller europeisk ansökan. Ett annat alternativ är att söka patent separat i respektive land där uppfinnaren vill ha patent. Kontakta oss för rådgivning.